tailieunhanh - Giáo trình HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - Chương 8

MẠNG MÁY TÍNH . Giới thiệu về mạng máy tính .1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính Có rất nhiều công việc về bản chất là phân tán cần xử với phương tiện từ xa. Chia sẻ các tài nguyên trên mạng cho nhiều người sử dụng tại một thời điểm (ổ cứng, máy in, . . .) Nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin nhờ phương tiện máy tính. Các ứng dụng phần mềm đòi hỏi tại một thời điểm cần có nhiều người sử dụng, truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu. . | Chương 8 Mạng máy tính Chương 8 MẠNG MÁY TÍNH . Giới thiệu về mạng máy tính .1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính Có rất nhiều công việc về bản chất là phân tán cần xử với phương tiện từ xa. Chia sẻ các tài nguyên trên mạng cho nhiều người sử dụng tại một thời điểm ổ cứng máy in . . . Nhu cầu liên lạc trao đổi thông tin nhờ phương tiện máy tính. Các ứng dụng phần mềm đòi hỏi tại một thời điểm cần có nhiều người sử dụng truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu. .2. Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính là tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông qua các đường truyền vật lý và tuân theo các quy ước truyền thông nào đó. Khái niệm máy tính độc lập được hiểu là các máy tính không có máy nào có khả năng khởi động hoặc đình chỉ một máy khác. Các đường truyền vật lý được hiểu là các môi trường truyền tín hiệu vật lý có thể là hữu tuyến hoặc vô tuyến . Các quy ước truyền thông chính là cơ sở để các máy tính có thể nói chuyện được với nhau và là một yếu tố quan trọng hàng đầu khi nói về công nghệ mạng máy tính. .3. Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính a. Đường truyền Là phương tiện dùng để truyền các tín hiệu giữa các máy tính. Các tín hiệu dữ liệu được biểu thị dưới dạng các xung nhị phân tuỳ theo tần số mà ta có thể dùng các đường truyền vật lý khác nhau Đặc trưng cơ bản của đường truyền là băng thông nó biểu thị khả năng truyền tải tín hiệu của đường truyền. Thông thường người ta hay phân loại đường truyền theo hai loại - Đường truyền hữu tuyến các máy tính được nối với nhau bằng các dây cáp mạng . - Đường truyền vô tuyến các máy tính truyền tín hiệu với nhau thông qua các sóng vô tuyền với các thiết bị điều chế giải điều chế ở các đầu mút. b. Kiến trúc mạng 179 Chương 8 Mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính network architecture thể hiện cách nối các máy tính với nhau và tập hợp các quy tắc quy ước mà tất cả các đối tượng tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo để đảm bảo cho mạng hoạt động tốt. Khi nói đến kiến trúc của mạng người .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.