tailieunhanh - Donald và bạn hữu tập 10

Tham khảo sách 'donald và bạn hữu tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | z TRUYỆN TRANH SONG NGỨ VIỆT- ANbT Donald ià bạn hủu NHÀ XUÀT BẢN TRẺ SAIGON TIMES GROUP Disney Enterprises Inc. Saigon Times Group hơp tác xuát bán với Nhà Xuật bán Trẻ Theo hợp đồng i-xãng cúa Walt Disney dành cho Saigon Times Group 9 31. Ho đến rồi 34. Ta rất vui lòng bé a Chúc vui vẻ 29. Đơi đà chờ đến khi khách tới cưng ạ Lúc đó em sẽ làm họ lé mắt luôn t---------------- 30. Mới nhăc khách đã tới liền. 28 Nhìn thật làtrángi lệ bà Ethel ơi Nhưng mà mình có thể bật k đèn lên chú 7 33. Ôi bà Ethel Cám ơn bà về tất cả nhưng gì bà . đã làm 23. Piece ol cake 24. Looks perfect Ethel 25. Thanks chickie You got one last wish What ll it be 26. The most brightly-blazing Christmas tree in Duckburg 27. Easy-peasy 28. Looks gorgeous Ethel But can we turn on the lights 29. Not til the guests arrive sweetie Then you II really wow em 30. And speaking of guests. 31. They re here 32. Ding-Dong 33. Oh Ethel Thanks for everything 34. My pleasure kiddo Have a good time 10 35. My my Daisy you ve outdone yourself 36. I ll say Glad I m not footin the bill 37. Tee-hee 38. For me Daisy You shouldn t have but I m glad you did 39. Merry Christmas Donald 40. Grandma Boys Find your presents under the tree 41. Oboy 42. This looks lovely dear 43. And it s it s just what I wanted Gasp 44. Thanks for uh nothing Aunt Daisy Gulp R-Refreshments anyone 46. And how This stuff looks dee-lish

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    133    0    21-06-2024
6    99    1    21-06-2024