tailieunhanh - TIỂU LUẬN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN BẢN ĐỒ HỌC TẬP ĐỊA LÍ

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái đất trên mặt phẳng. Đọc bản đồ phải hiểu được là đọc để “Học” chứ không phải xem bản đồ, vì bản đồ là kênh hình với độ tập trung cao nguồn thông tin được mã hoá, có định vị không gian. | Đề tài HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN BẢN ĐỒ HỌC TẬP ĐỊA LÍ A. PHẦN MỞ ĐẦU I BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái đất trên mặt phẳng. Đọc bản đồ phải hiểu được là đọc để Học chứ không phải xem bản đồ vì bản đồ là kênh hình với độ tập trung cao nguồn thông tin được mã hoá có định vị không gian. Trong địa lý học có câu nói nổi tiếng của . Braanxki nhà địa lý Nga Địa lý học bắt đầu từ bản đồ và kết thúc từ bản đồ . Do vậy việc dạy học sinh đọc bản đồ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Qua tìm hiểu ở các em học sinh tôi nhận thấy học sinh rất ngán và sợ khi bị giáo viên gọi lên bảng trình bày một nội dung hay xác định một địa điểm nào đó trên bản đồ hay gặp một bài tập bài thực hành hay bài kiểm tra có yêu cầu đọc bản đồ và phân tích bản đồ. Nguyên nhân chủ yếu là các em không biết nên bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào II LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Là giáo viên được phân công giảng dạy bộ môn địa lý ở trường THCS nhiều năm tôi rất thích bộ môn này vì Địa lý là một môn khoa học có từ lâu đời trên bề mặt Trái đất mỗi miền đều có phong cảnh riêng những đặc điểm riêng về nóng lạnh gió mưa về non nước cây cỏ động vật. .Ngay cả con người sinh sống trong các miền ấy cũng có cách làm ăn sinh hoạt riêng. Nhưng sự khác biệt ấy do nhiều nguyên nhân gây nên. Học địa lý thì các em sẽ hiểu được nguyên nhân. Địa lý còn là một phạm trù rộng lớn và có tính thực nghiệm nó không ngừng ở việc mô tả các sự vật và hiện tượng địa lý đã xảy ra trên bề mặt Trái đất mà còn tìm cách giải thích phân tích tổng hợp các yếu tố địa lý cũng như thấy được các mối quan hệ giữa chúng với nhau. Mặt khác nó còn góp phần vào việc khai thác sử dụng bảo vệ và cải tạo tài nguyên thiên nhiên - môi trường một cách hợp lý nhằm góp phần vào việc xây dựng kinh tế - xã hội nước nhà. Việc học tập địa lý sẽ giúp các em hiểu được thiên nhiên hiểu được các điều kiện và cách thức sản xuất của con người xung quanh các em vì khi giải thích các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN