tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 2

c/ Luyện đọc gamG + âm trụ Thực hiện -Y/C HS đọc - Đàn d/Tập đọc nhạc: - GV đàn câu1: 2-3 lần và bắt nhịp cho HS đọc 2-3 lần. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- sửa sai cho HS. - TT với câu 2 Từng dãy đọc1 lần Hướng dẫn - TT với các câu còn lại Nối 4 câu thành bài: HS đọc 2 lần. đ/ Ghép lời ca: - Gv đàn - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần ( GV sửa sai nếu có) Đ/khiển e/ TĐN và hát lời: -. | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Hướng dẫn -Y C HS đọc - Đàn Hướng dẫn Đ khiển -Chia dãy và hướng dẫn Điều hành cho hs ôn luyện ỉCTinn ITJ n u b Đọc tên nốt c Luyên đọc gamG âm trụ d Tập đọc nhac - GV đàn câu1 2-3 lần và bắt nhịp cho HS đọc 2-3 lần. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- sửa sai cho HS. - TT với câu 2 Từng dãy đọc1 lần - TT với các câu còn lại Nối 4 câu thành bài HS đọc 2 lần. đ Ghép lời ca - Gv đàn - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần GV sửa sai -nếu có e TĐN và hát lời - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc-một dãy hát lời đồng thời sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ HTT g Luyện tập Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện tập Đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ phách . Đọc nhạc ghép lời kết hợp đánh nhịp 2 4. Gọi 1 vài HS thực hiện- Nhận xét Gv ghi điểm nếu thực hiện tốt Thực hiện Trả lời Ghi bài Quan sát -trả lời Gõ đọc Luyện đọc gam Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 7 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 TĐN và hát lời 1 lần. HS đọc. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện 4 Luyện tập - Học sinh trình bày đọc nhạc nhóm cá nhân . Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 8 Giáo án m nhac 9 Trường THCS Quảng Đông - Giáo viên cho điểm khuyến khích 5 Củng cố Học sinh nam đọc câu 1 3 hs nữ đọc câu 2 4. IV Đánh giá nhận xét giờ học - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trước bài 3. Soạn 04 09 2009 TIẾT 3 Ôn tập bài hát BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG Ôn tập đọc nhạc TĐN SÔ 1 Âm nhạc thường thức CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ I. Mục tiêu 1- Kiến thức HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát Bóng dáng một ngôi trường. HS đọc đúng giai điệu hát đúng lời ca bài TĐN số 1 Cây sáo HS biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. 2 - Kĩ năng HS biết trình bày bài hát Bóng dáng một ngôi trường hát hoà giọng biết thể hiện bài hát. 3- Thái độ Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc. II. .