tailieunhanh - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Cuộc khởi nghĩa

Cuộc khởi nghĩa Ngày 18 tháng 09 năm 1852 Cuối cùng, cuộc xung đột không tránh khỏi giữa Quốc hội Phran-phuốc và các chính phủ các bang Đức đã nổ ra thành sự đối địch công khai trong những ngày đầu tháng Năm 1849. Những nghị viên áo, bị chính phủ của họ gọi về, đã bỏ Quốc hội ra về, trừ mấy người ở trong phái tả hoặc dân chủ. Đa số các nghị viên bảo thủ, cảm thấy rõ hướng xoay chuyển của tình hình, đã rút lui trước khi các chính phủ của họ ra. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Cuộc khởi nghĩa XVII. Cuộc khởi nghĩa Ngày 18 tháng 09 năm 1852 Cuối cùng cuộc xung đột không tránh khỏi giữa Quốc hội Phran-phuốc và các chính phủ các bang Đức đã nổ ra thành sự đối địch công khai trong những ngày đầu tháng Năm 1849. Những nghị viên áo bị chính phủ của họ gọi về đã bỏ Quốc hội ra về trừ mấy người ở trong phái tả hoặc dân chủ. Đa số các nghị viên bảo thủ cảm thấy rõ hướng xoay chuyển của tình hình đã rút lui trước khi các chính phủ của họ ra lệnh. Như vậy không kể những nguyên nhân đã tăng cường thế lực của phái tả những nguyên nhân mà chúng tôi đã trình bày trong những bài trước đây thì chỉ riêng cái việc phản bội của các nghị viên phái hữu cũng đủ để biến cái thiểu số trước đây thành đa số của Quốc hội. Những đại biểu của cái đa số mới này trước kia chưa bao giờ dám mơ tưởng đến điều may mắn ấy nay đã lợi dụng vị trí đối lập của mình để điên cuồng mạt sát sự yếu đuối tính do dự sự ươn hèn của đa số cũ và của chính phủ đế chế của đa số ấy. Và giờ đây chính nó bỗng nhiên có nhiệm vụ thay thế đa số cũ đó. Bây giờ nó phải tỏ rõ là có khả năng làm được những gì. Đương nhiên là sự thống trị của nó phải cương quyết kiên nghị và tích cực. Nó bộ phận ưu tú của nước Đức sẽ có thể nhanh chóng thúc đẩy được viên nhiếp chính đế chế già yếu và những viên bộ Cách mạng và phản cách mạng ở Đức trưởng ngả nghiêng của hắn còn trong trường hợp không thúc đẩy được thì không nghi ngờ gì nữa nó sẽ nhân danh quyền tối cao của nhân dân mà hạ cái chính phủ bất lực ấy xuống bằng vũ lực và thay thế chính phủ ấy bằng một quyền hành pháp cương quyết bền bỉ đảm bảo cứu được nước Đức. Thật là những kẻ đáng thương Chính quyền của họ nếu có thể gọi cái mà không ai phục tùng là một chính quyền lại còn nực cười hơn cả cái chính quyền của những người trước họ. Đa số mới tuyên bố rằng bất chấp mọi trở ngại cần phải thi hành hiến pháp của đế chế và hơn nữa phải thi hành ngay tức khắc rằng ngày 15 tháng Bảy sắp tới nhân dân phải bầu đại biểu vào nghị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN