tailieunhanh - Tiết 56: CÁC TẬT CỦA MẮT & CÁCH SỬA

Kỹ năng giải toán đơn giản về sửa các bài tập sửa tật của mắt. C. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. - Học sinh xem Sgk. - Những đặc điểm của mắt viễn thị và cách sửa tật viễn thị - Kỹ năng giải thích cách thử kính mà người ta sử dụng ở - GV: Kính lão III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định B. Kiểm tra: Nêu những đặc điểm và cách sửa của mắt cận thị? | Tiết 56 CÁC TẬT CỦA MẮT CÁCH SỬA Tiết 2 VIỄN THỊ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Những đặc điểm của mắt viễn thị và cách sửa tật viễn thị B. Kỹ năng cơ bản - Kỹ năng giải thích cách thử kính mà người ta sử dụng ở bệnh viện. - Kỹ năng giải toán đơn giản về sửa các bài tập sửa tật của mắt. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem Sgk. - GV Kính lão III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra Nêu những đặc điểm và cách sửa của mắt cận thị C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG GVđặt vấn đề mắt như thế nào gọi là mắt viễn thị II. Viễn thị - GV trình bày mắt viễn thị là gì Và đặc điểm 1. Mắt viễn thị Mắt viễn thị là mắt khi của mắt viễn thị không điều tiết thì tiêu điểm của mắt nằm sau võng mạc. Nghĩa là fmax OV 2. Điểm cực cận Cc - Mắt viễn thị nhìn vật ở vô cực thì phải điều tiết. - Điểm cực cận của mắt viễn thị Cc nằm Như vậy mắt viễn thị vừa không nhìn rõ vật ở xa xa hơn mắt bình thường. vừa không nhìn rõ vật ở quá gần. Để nhìn rõ vật thì 3. Cách sửa sửa hai tật ta phải làm gì Đeo kính hội tụ để cho ảnh qua - Để nhìn rõ vật ở vô cực mà không kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt cụ thể vật phải điều tiết thì mắt phải đeo thấu kính ở gần cho ảnh ở điểm Cc và ảnh ở x cho ảnh ở hội tụ có D thích hợp. điểm Cv của mắt - Nhưng để cho người viễn thị nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết thì cách này thường khó - Thực tế cách trên khó thực hiện thực hiện. nên người ta cho mắt viễn thị đeo kính - Do đó người ta thường chọn cách đeo kính có D hội tụ có thể nhìn vật ở gần như người có thích hợp để đưa ảnh ở gần lên điểm cực viễn của mắt bình thường. Lúc đó ảnh của vật mắt. cho bởi kính sẽ hiện lên trong giới hạn Lưu ý Phân biệt giữa mắt lão và mắt viễn thị - Mắt viễn vừa không nhìn rõ các vật ở xa vừa không nhìn rõ các vật quá gần. - Mắt lão không có tật là mắt có khả năng điều tiết giảm do cơ vòng đỡ mắt có khả năng co bóp giảm - do đó Cc bị lùi ra xa còn mắt lão vẫn nhìn được các vật ở mà không phải điều tiết. nhìn rõ của mắt. D. Củng cố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.