tailieunhanh - TIỂU LUẬN: GIẢI PHÁP PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN THEO DÕI KIỂM TRA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS

Luật giáo dục số 38/ 2005/ QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt khoảng 2 điều 5 chương 1 có nêu “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng sai mê học tập và ý chí vươn lên. | ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN THEO DÕI KIỂM TRA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐÒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜnG . .THCS. . I ĐĂT VẤN ĐỀ Luật giáo dục số 38 2005 QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt khoảng 2 điều 5 chương 1 có nêu Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động tư duy sáng tạo của người học bồi dưỡng cho người học năng lực tự học khả năng thực hành lòng sai mê học tập và ý chí vươn lên. Chỉ thị số 14 2001 CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ Tướng Chính Phủ. Về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện nghị quyết số 40 2000 QH10 của Quốc Hội. Có nêu mục tiêu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông là Đổi mới phương pháp dạy và học phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh và nguyên tắc Học đi đôi với hành giáo dục kết hợp với lao động sản xuất nhà trương gắn liền với xã hội. Cơ sở cácvăn bản trên cho ta thấy đổi mới phương pháp giáo dục là yếu tố rất quang trọng mà mọi người giáo viên phải quang tâm và nghiêm túc thực hiện trong những năm gần đậy đổi mới giáo dục ở nước ta đã có sự chuyển biến to lớn đáng kể về nội dung chương trình phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng nhu cầu hiện nay tuy nhiên sự đổi mới chưa theo kịp sự phát triển của đất nước quan trọng nhât là đổi mới phương pháp giáo dục Ta thấy rằng việc sử dụng đồ dùng dạy học và kỹ năng dẫn dắt cho học sinh khai thác kiến thức từ đồ dùng dạy học có quan hệ chắc chẽ với việc đổi mới phương pháp giảng dạy vậy đổi mới phương pháp giảng dạy là gắn liền với việc đổi mới phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên nghĩa là dựa vào dụng cụ trực quan mà giáo viên dẫn dắt các em đi vào thế giới tìm tòi nghiên cứu tự các em đi tìm kiến thức mới tạo cho em lòng tin vào khoa học và kiến thức tiếp thu được khắc sâu hơn lý thuyết đi đôi với thực hành. Với đặc thù trường THCS Phú Thọ thuộc vùng nông thôn các điều kiện tự nghiên cứu tìm tòi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN