tailieunhanh - Tiết 55: CÁC TẬT CỦA MẮT & CÁCH SỬA

Kỹ năng giải toán về sửa tật của mắt. C. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. - Học sinh xem Sgk. - Những đặc điểm của mắt cận thị và cách sửa tật cận thị - Kỹ năng giải thích cách thử kính mà người ta sử dụng ở | Tiết 55 CÁC TẬT CỦA MẮT CÁCH SỬA Tiết 1 CẬN THỊ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Những đặc điểm của mắt cận thị và cách sửa tật cận thị B. Kỹ năng cơ bản - Kỹ năng giải thích cách thử kính mà người ta sử dụng ở bệnh viện. - Kỹ năng giải toán về sửa tật của mắt. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem Sgk. - GV Kính cận III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra 1 So sánh về phương diện quang hình học điểm giống và khác nhau giữa mắt và máy ảnh 2 Hãy nêu về Sự điều tiết điểm cực cận điểm cực viễn của mắt C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG - Học sinh nhắc lại khoảng nhìn rõ của mắt bình I. Cận thị thường từ Cc Cv và OCc 25cm OCv - GV trình bày mắt cận thị - Điểm cực viễn cực cận ntn Vậy đặc điểm của mắt cận thị là không nhìn rõ các vật quá xa để nhìn rõ ta phải làm gì Và OCc 25cm và OC v 2m Ảnh ở S khi qua kính cho ảnh S1 ở đâu tại F kính Để mắt nhìn rõ thì Fk Cv vậy fj OCv nghĩa là ảnh của các vật ở vô cực qua kính phải hiện lên điểm cực viễn của mắt. Lưu ý 1. Mắt cận thị là mắt khi không điều tiết thì tiêu điểm của mắt nằm trước võng mạc. Nghĩa la fmax OV 2. Điểm cực viễn Cv của mắt nằm cách mắt một khoảng không lớn cỡ 2m tùy thuộc vào mắt cận thị nhẹ hay nặng - mắt cận thị không thấy vật ở vô cực. Khi nhìn vật ở điểm cực viễn của mình mắt không phải điều tiết khi đó fmax và Dmin - Điểm cực cận Cc của mắt ở rất gần mắt. 3. Cách sửa Để mắt cận thị nhìn vật ở xa mà không phải điều tiết phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ tụ thích hợp coi như đặt sát mắt sao cho ảnh ở vô cực qua kính hiện lên ở điểm cực viễn của mắt. Tiêu cự của kính đúng bằng khoảng Vì đeo kính sát mắt Ok O cách từ quang tâm của mắt đến điểm và d - OkCv ảnh của kính là d - OCv ảnh cực viễn. ảo fk -OCv Nếu kính đeo cách mắt 1 khoảng l OkO thì d Dấu - vì đây là thấu kính phân kỳ. -OkCv - OCv - OkO D. Củng cố Nhắc lại Mắt cận thị là mắt có đặc điểm -Điểm cực cận Cc và điểm cực viễn Cv quá gần hơn mắt bình thường. - Thủy tinh thể có f nhỏ -Ạ D lớn người cận thường có mắt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN