tailieunhanh - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 4

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 4', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ga đến thì phải chuyển tầu ở ga trung chuyển. Các đối tượng này cũng gồm 2 loại đã có và chưa có vé của chuyến tầu tiếp theo. - Quá trình tác nghiệp đối với hành khách trung chuyển đã có vé đi tiếp. Nhu cầu quan trọng nhất của họ là tìm hiểu thông tin liên quan đến hành trình tiếp theo tác nghiệp hành lý và chờ đợi trong phòng chờ để đi chuyến tầu sau. Quá trình tác nghiệp thể hiện trên sơ đồ Hành khách xuống tầu Nhận hành lý ký gửi từ đoàn tầu trước Tìm hiểu thông tin Làm thủ tục gửi hành lý ký gửi gửi theo đoàn tầu tiếp theo Ngồi chờ trong phòng đợi Qua cửa soát vé Lên tầu tìm chỗ ngồi Ôn định chỗ ngồi. Hình Sơ đồ quá trình tác nghiệp đi tầu của hành khách trung chuyển đã có vé - Quá trình tác nghiệp đối với hành khách trung chuyển chưa có vé đi tiếp. Nhu cầu quan trọng nhất của họ là tìm hiểu thông tin liên quan đến hành trình tiếp theo mua vé và chuẩn bị cho hành trình. Quá trình tác nghiệp thể hiện trên sơ đồ Hành khách xuống tầu Nhận hành lý ký gửi từ đoàn tầu trước Tìm hiểu thông tin Mua vé Làm thủ tục gửi hành lý ký gửi gửi theo đoàn tầu tiếp theo Ngồi chờ trong phòng đợi Qua cửa soát vé Lên tầu tìm chỗ ngồi Ôn định chỗ ngồi. Hình Sơ đồ quá trình tác nghiệp đi tầu của hành khách trung chuyển chưa có vé c. Quá trình tác nghiệp ở ga đến Các đối tượng hành khách khi xuống tầu ở ga đến đều có cùng nội dung tác nghiệp tuy nhiên tùy theo hành khách có gửi hành lý ký gửi hay không mà phát sinh tác nghiệp nhận hành lý ở ga đến. Quá trình tác nghiệp ở ga 1 cách khoa học cho phép phân công chính xác nhiệm vụ cho các bộ phận trong ga tạo điều kiện di chuyển luồng khách thuận chiều không giao cắt giảm thời gian chờ đợi của hành khách tăng năng lực tác nghiệp của các bộ phận trong ga. . Các chức danh phục vụ hành khách của ga hành khách Để hoàn thành tốt công tác phục vụ hành khách ga hành khách có các chức danh sau 1. Trưởng ga là người có quyền điều hành cao nhất chịu trách nhiệm trước TCTy Công ty và Pháp luật về hoạt động của ga 2. Phó trưởng ga giúp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN