tailieunhanh - Tiểu luận: "Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn hoá học"

Hoá học là một môn học khó đối với học sinh THCS vì nó là một môn khoa học tổng hợp kiến thức của các môn khoa học tự nhiên và xã hội nên sau khi học xong chương trình lớp 7 các em mới có đủ điều kiện để lĩnh hội kiến thức cho môn học này. B6en cạnh đó các em học sinh cho rằng đây là môn học phụ | Đề tài Nâng cao chất lợng học tập của học sinh trong giờ dạy môn hoá học A. Đặt vấn đề I. Cơ sở lý luận Hoá học là một môn học khó đối với học sinh THCS vì nó là một môn khoa học tổng hợp kiến thức của các môn khoa học tự nhiên và xã hội khác. Cho nên sau khi học xong chơng trình lớp 7 các em mới có đủ điều kiện để lĩnh hội kiến thức của môn học này. Bên cạnh đó một số em học sinh còn cho rằng đây là một môn học phụ nên các em cha có ý thức để học tập tốt bộ môn. Do đặc trng của môn học và những quan niệm sai lầm về bộ môn cùng với sự cố gắng cha cao của giáo viên trực tiếp giảng dạy môn hoá học dẫn đến kết quả học tập của học sinh về môn hoá học ở các trờng còn thấp. Từ kết quả này lơng tâm và trách nhiệm nghề nghiệp thôi thúc tôi phải làm thế nào để nâng cao chất lợng học tập việc làm đầu tiên là nâng cao chất lợng một giờ dạy trên lớp vì đây là một môn học rất thiết thực với thực tế đời sống và lao động sản xuất. Nó chuyên nghiên cứu về các chất và sự chuyển hoá của các chất giúp ta từ các chất ban đầu tạo ra nhiều chất mới. Nhiều sản phẩm mới và quý không thể thiếu đợc trong cuộc sống để từng bớc nâng cao mức sống của con ngời và đáp ứng toàn bộ yêu cầu của xã hội. II. Cơ sở thực tiễn. Trớc tình hình chung hiện nay việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống ngày càng đợc phát triển và mở rộng. Do đó việc cải thiện các trang thiết bị dụng cụ máy móc. Việc đa công nghệ tiên tiến vào mọi lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế bảo vệ an ninh quốc phòng là rất cần thiết. Để đạt đợc mục tiêu đó thì mỗi quốc gia cần phải định hớng đào tạo nhân tài từ trong trờng học theo các chuyên ngành khác nhau. Chuyên ngành hoá học là một trong những chuyên ngành có nhiều ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. Nó phục vụ cho nhiều chuyên ngành khác phát triển. Vì vậy một việc rất cần thiết là ngay từ cấp cơ sở hệ thống trờng THPT giáo viên phải nghiên cứu khám phá để nâng cao phơng pháp trong một giờ dạy. Tạo cho các em có hứng thú say mê và yêu thích bộ môn học này. B. Giải .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN