tailieunhanh - Giáo trình HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - Chương 5

Chương 5: Hệ thống thông tin di dộng HỆ THỐNG THÔNG TIN MOBILE . Giới thiệu về hệ thống thông tin mobile . Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin mobile Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu thông tin đòi hỏi ngày càng cao. Từ chỗ thực hiện được các kết nối thông tin trên khoảng cách xa bằng hệ thống đường dây điện thoại, nhu cầu thông tin được đặt ra là kết nối ở mọi nơi, mọi lúc. Chính từ những yêu cầu này làm xuất hiện hình thức thông tin di động | Chương 5 Hệ thống thông tin di dộng Chương 5 HỆ THỐNG THÔNG TIN MOBILE . Giới thiệu về hệ thống thông tin mobile . Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin mobile Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhu cầu thông tin đòi hỏi ngày càng cao. Từ chỗ thực hiện được các kết nối thông tin trên khoảng cách xa bằng hệ thống đường dây điện thoại nhu cầu thông tin được đặt ra là kết nối ở mọi nơi mọi lúc. Chính từ những yêu cầu này làm xuất hiện hình thức thông tin di động. Một trong các hình thức xuất hiện đầu tiên của thông tin di động đó là các kỹ thuật máy bộ đàm loại thông tin này được sử dụng trong quân đội. Đó là máy bộ đàm với kỹ thuật chủ yếu là FDMA năm 1980. Đối với các hệ thống bộ đàm khả năng phục vụ kết nối thông tin bị hạn chế về khoảng cách ngắn chất lượng thông tin kém và dung lượng nhỏ. Mà nhu cầu về thông tin ngày càng mở rộng và đòi hỏi nhiều hơn nên các hệ thống thông tin hiện đại hơn đã lần lượt ra đời. Vấn đề đặt ra là các hệ thống thông tin khi ra đời phải đảm bảo được khả năng kết nối toàn cầu nên năm 1982 tại hội nghị bưu chính viễn thông châu Âu CEPT Conference European for Post and Tele- communications đã thành lập một tổ chức tiêu chuẩn hoá các hệ thống thông tin di động gọi tắt là GSM Groupe Special Mobile để tạo ra một hệ thống thông tin di động chung cho toàn Châu Âu. 1988 viện tiêu chuẩn thông tin châu âu đã đưa ra bản ghi chi tiết kỹ thuật của công nghệ GSM và thay đổi tên đầy đủ của GSM Global System for Mobile Communication . 1991 công nghệ viễn thông GSM chính thức được thương mại hoá. Tiêu chuẩn GSM được thiết kế để có thể kết hợp với ISDN Integrated Services Digital Network và tương thích với môi trường di động. Hệ thống truyền thông di động toàn cầu GSM là hệ thống điện thoại mạng lưới hoàn toàn sử dụng kỹ thuật số khác với hệ thống mạng điện thoại đầu tiên của Mỹ được xây dựng vào năm 1983 mạng này được dùng kiểu analog và sử dụng công nghệ FDMA Frequency Division Multiple Access để tạo các kênh liên lạc còn GSM ngoài sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN