tailieunhanh - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 3

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 3', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Bước 8 Thông báo các câu trả lời và chỉnh lý hoàn thiện theo hướng nghiên cứu. b. Ưu nhược điểm của phương pháp - Có thể áp dụng cho các dự báo quy hoạch hoặc tiền khả thi với tất cả loại luồng hành khách - Quá trình dự báo không phụ thuộc vào các số liệu thống kê hiện có không đòi hỏi áp dụng các biện pháp toán học để phát hiện ra quy luật phát triển luồng khách - Phương pháp dự báo chuyên gia chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan. Độ chính xác phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn nhóm chuyên gia tuy nhiên đây lại là công việc không đơn giản rất khó chọn lựa. 5. Phương pháp dự báo theo mô hình tương quan hồi quy Mô hình đơn giản nhất là theo dãy số thời gian từ dãy số quá khứ của 1 đại lượng dự báo xây dựng hàm hồi quy của nó theo thời gian có dạng y f t trong khoảng thời gian có số liệu quá khứ to t1 . Phương pháp thường dùng để xử lý số liệu thống kê tìm ra kết quả dự báo là phương pháp bình phương nhỏ nhất. a. Phương pháp dự báo với hàm lý thuyết có dạng tuyến tính y b Có thể quy 1 loạt các hàm về hàm trên ví dụ hàm dạng bậc y1 hoặc y2 a . xb Để xác định các hệ số a và b tiến hành logarit hóa lg y1 lga và lg y2 lga Đặt các giá trị tương đương ta có y 1 a và y 2 a Lúc này hoàn toàn có thể xác định các thông số của hàm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất mà bản chất là xác định a b sao cho tổng bình phương các khoảng cách từ đường thực nghiệm đến đường lý thuyết là nhỏ nhất n S z - yi 2 min i 1 Hay S y - a bx 2 min Đạo hàm riêng S theo a b và cho bằng 0 sẽ tìm được a và b theo công thức a yt x xỉ - x x x1y1 n xf - x 2 n xy - xt x y. __ l l l l n x - xi 2 Với . n số lần quan sát. Độ chặt của hàm dự báo xác định theo công thức r - xự- x x yb x - x 2 . - y 2 Kết quả tính toán nếu 0 r 0 2 hàm dự báo không phù hợp với hàm thực nghiệm 0 2 r 0 5 hàm dự báo có liên hệ yếu với hàm thực nghiệm 0 5 r 0 75 hàm dự báo có liên hệ trung bình với hàm thực nghiệm 0 75 r 0 95 hàm dự báo có liên hệ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN