tailieunhanh - Tiểu luận: Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam

Ngày nay với sự phát triển vợt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt , đã đa nhân loại tiến xa hơn nữa . Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt đợc một số thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật,các ngành nh du lịch,dịch vụ,xuất khẩu,lơng thực thực phẩm sang các nớc .vv . | đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay với sự phát triển vợt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt đã đa nhân loại tiến xa hơn nữa . Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt đợc một số thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật các ngành nh du lịch dịch vụ xuất khẩu lơng thực thực phẩm sang các . Đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt đợc thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nớc ta cần quan tâm nh Tệ nạn xã hội lạm phát thất nghiệp .Song với hạn chế của bài viết mà chúng ta không thể phân tích kỹ từng vấn đề đang xảy ra trong xã hội nh hiện nay có lẽ vấn đề đợc quan tâm hàng đầu ở đây có lẽ là thất nghiệp . Thất nghiệp đó là vấn đề cả thế giới cần quan tâm. Bất kỳ một quốc gia nào dù nền kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì vẫn tồn tại thất nghiệp đó là vấn đề không tránh khỏi chỉ có điều là thất nghiệp đó ở mức độ thấp hay cao mà thời gian không cho phép chính vì thế mà bài viết này chúng ta chỉ đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt nghiệp nó còn kéo theo nhiều vấn đề đằng sau Sẽ dẫn đến tình trạng làm giảm nền kinh tế sự gia tăng của các tệ nạn xã hội nh cờ bạc trộm cắp làm sói mòn nếp sống lành mạnh phá vỡ nhiều mối quan ra sự lo lắng cho toàn xã hội . Nguyên nhân chính dẫn đến thất nghiệp là do đâu Đó là do Do trình độ học vấn Tỷ lệ sinh đẻ cao Do cơ cấu ngành nghề không phù hợp Do chính sách nhà nớc II PHẦN NỘI DUNG 1. Thất nghiệp là gì Trên thực tế có rất nhiều loại hình thất nghiệp chúng ta không thể đa ra một định nghĩa cụ thể nào về thất nghiệp song đây là một vấn đề lan giải cần đợc thảo luận và trên thực tế đã đa ra rất nhiều loại thất nghiệp khác nhau 2. Các loại thất nghiệp Thất nghiệp là một hiện tợng cần phải đợc phân loại để hiểu rõ về thất nghiệp đợc phân loại theo các tiêu thức chủ yếu sau đây . Phân theo loại hình thất nghiệp. Thất nghiệp là một gánh nặng nhng gánh nặng đó rơi vào bộ phận dân c nào ngành nghề nào giới tuổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN