tailieunhanh - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 2

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | thể hiểu luồng hành khách là khối lượng hành khách nào đó di chuyển từ nơi này đến nơi khác theo mạng đường sắt trong 1 thời kỳ nhất định của giai đoạn nghiên cứu. Luồng hành khách được đặc trưng bởi các yếu tố cơ bản sau - Độ lớn là khối lượng hành khách trên khu đoạn khách vận và tuyến đường sắt mà luồng hành khách đi qua. Khối lượng này được phân theo các loại hành khách khác nhau tùy theo yêu cầu nghiên cứu và xây dựng kế hoạch vận chuyển từng loại - Hướng được quy định bởi nơi xuất phát và kết thúc của luồng hành khách trên mạng đường sắt phù hợp với các đặc điểm sẵn có của tuyến - Thời gian Thời kỳ xuất hiện luồng hành khách đang nghiên cứu. Đặc điểm nổi bật của vận chuyển hành khách là sự bất bình hành theo thời gian vì vậy có những luồng hành khách ổn định trong năm nhưng cũng có những luồng chỉ xuất hiện trong 1 thời kỳ nào đó và biến mất khi hết nhu cầu ví dụ như luồng hành khách trong các mùa lễ hội du lịch. đến một địa điểm nào đó. Để làm chủ những diễn biến phức tạp của thị trường vận chuyển hành khách chủ động đề xuất phương án phục vụ tăng doanh thu cho ngành thỏa mãn tối đa nhu cầu di chuyển của hành khách phải nghiên cứu khảo sát nắm bắt được các luồng hành khách này để bố trí phương tiện và nhân lực hợp lý. Luồng hành khách được thể hiện trên biểu đồ có trục hoành là hướng đường chiều nằm bên trái hướng đi độ lớn tương ứng với tỷ lệ độ cao trên trục tung loại hành khách thể hiện bằng các ký hiệu quy ước khác nhau. Biểu luồng hành khách có dạng như hình vẽ luồng hành khách đi tầu nhanh luồng hành khách đi tầu chợ Hình Biểu luồng hành khách tuyến A - B vào tháng i của năm nghiên cứu . Phân loại luồng hành khách Có nhiều cách phân loại tuỳ theo yêu cầu của công tác lập kế hoạch vận chuyển hành khách. Trong mỗi cách phân loại như vậy bao gồm 3 luồng cơ bản là - Luồng hành khách chung tính cho 1 ngày đêm là tổng số lượng hành khách đi trên 1 quãng đường trong 1 ngày đêm - Luồng hành khách tính cho từng loại tầu là số lượng hành khách xác định

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN