tailieunhanh - Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) 2017

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm theo chủ đề - TUYỂN TÂP ĐỀ THI ĐẠI HOC CAO ĐẲNG CÁC NẤM PHẦN CƠ HOC Câu 1 CĐ 2007 Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A chu kì dao động T ở thời điểm ban đầu to 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t T 4 là A. A 2 . B. 2A . r C. A 4 . ọ D. A. Câu 2 CĐ 2007 Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng coi chiều dài của con lắc không đổi thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm. C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 3 CĐ 2007 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học A. Hiện tượng cộng hưởng sự cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ. B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng sự cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy. D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. Câu 4 CĐ 2007 Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi dao động điều hoà. Nếu khối lượng m 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng A. 200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g. Câu 5 CĐ 2007 Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể không dãn có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc a có biểu thức là A. mg l 1 - cosa . B. mg l 1 - sina . C. mg l 3 - 2cosa . D. mg l 1 cosa . Câu 6 CĐ 2007 Tại một nơi chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN