tailieunhanh - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Thắng lợi của nước Phổ

Thắng lợi của nước Phổ Ngày 27 tháng 07 năm 1852 Bây giờ là đến chương cuối cùng của lịch sử cách mạng Đức: cuộc xung đột giữa Quốc hội với các chính phủ các bang, nhất là với Chính phủ Phổ; cuộc khởi nghĩa ở miền Nam và miền Tây nước Đức, và việc cuộc khởi nghĩa đó cuối cùng bị nước Phổ hoàn toàn đè bẹp. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức w 1 IA1 Ầ Thăng lợi của nước Phô XV. Thăng lợi của nước Phô Ngày 27 tháng 07 năm 1852 Bây giờ là đến chương cuối cùng của lịch sử cách mạng Đức cuộc xung đột giữa Quốc hội với các chính phủ các bang nhất là với Chính phủ Phổ cuộc khởi nghĩa ở miền Nam và miền Tây nước Đức và việc cuộc khởi nghĩa đó cuối cùng bị nước Phổ hoàn toàn đè bẹp. Chúng ta đã thấy Quốc hội Phran-phuốc hành động. Chúng ta đã thấy nó bị áo đá bị Phổ chửi bị các tiểu bang không phục tùng bị ngay cái chính phủ trung ương bất lực của nó lừa mà chính phủ này lại bị tất cả các quốc vương trong nước không trừ một ai nắm mũi dắt đi. Rốt cuộc tình thế trở nên hoàn toàn nguy hiểm đối với cái cơ quan lập pháp yếu đuối dao động và vô vị ấy. Nó buộc phải đi tới kết luận rằng Việc thực hiện cái tư tưởng cao cả là thống nhất nước Đức đã bị đe dọa điều ấy chẳng qua chỉ có nghĩa là Quốc hội Phran-phuốc và tất cả những gì nó đã làm và dự định làm sắp tan thành mây khói. Vì thế nó nghiêm túc bắt tay vào việc để hoàn thành thật nhanh chóng cái công trình lớn lao của nó bản hiến pháp của đế chế . Tuy nhiên còn có một khó khăn. Nên có một cơ quan hành pháp thuộc loại nào Một ủy ban chấp hành chăng Không được với trí khôn Cách mạng và phản cách mạng ở Đức ngoan tuyệt vời của họ thì như thế là làm cho nước Đức biến thành một nước cộng hòa. Một tổng thống chăng Thì cũng lại là như thế. Vậy thì phải làm sống lại danh hiệu hoàng đế cũ. Nhưng một quốc vương sẽ lên làm hoàng đế vậy thì ai Chắc chắn không phải là một trong những dii minorum gentium 1 kể từ quốc vương Rây-xơ - Grây-xơ - Slây-xơ -Lô-ben-stanh - E-béc-sđóp cho đến quốc vương Ba-vi-e không bao giờ áo và Phổ lại dung thứ điều ấy. Như vậy chỉ có thể là áo hoặc Phổ. Nhưng trong hai quốc vương ấy thì là ai Chắc chắn là trong những hoàn cảnh thuận lợi hơn cái Quốc hội đáng kính ấy có lẽ đến bây giờ vẫn còn họp để thảo luận vấn đề lưỡng nan quan trọng ấy vì nó không thể đi đến kết luận gì được nếu Chính phủ áo không gỡ cái mối bòng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    126    1    21-07-2024
309    118    0    21-07-2024