tailieunhanh - Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 1

Giáo trình Sửa Chữa Thiết Bị Điện - Điện Tử Gia Dụng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho thợ sửa chữa điện gia dụng có tài liệu để tìm hiểu thêm về các loại thiết bị mới trong lĩnh vực này, nhằm giải quyết được các hư hỏng thông thường một cách đơn giản. Giáo trình cũng nhằm phục vụ cho đối tượng là những học sinh các trường Công nhân Kỹ thuật, các Trung tâm Dạy nghề có thêm tài liệu nghiên cứu và học tập | Nguyên 1 ill Phườệ . a. B Ạ i 7ỉ Lê VărvEỈằng r L Ịja chửa THIET BỊ DIỆN DIỆN Tử GIA DỤNG 7 NHÁ XUẤT BÁN TRẺ SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ GIA DỤNG NGUYỄN TẤN PHƯỚC KS Điện - Điện tử CH Điểu khiển tự động LÊ VĂN BẰNG KS Điện SỪA CHỮA THIỀT BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ GIA DỤNG TỦ SÁCH DẠY NGHỀ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NHÀ XVÂT BẢN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN