tailieunhanh - TIẾT 49: LĂNG KÍNH

Đặc điểm của đường đi của tia sáng qua một lăng kính. - Các công thức về lăng kính. - Khái niệm về góc lệch cực tiểu. Điều kiện để góc lệch của tia ló là cực tiểu. Công thức tính góc lệch cực tiểu. B. Kỹ năng: vận dụng các công thức về lăng kính và về góc lệch cực tiểu để giải một số bài toán về lăng kính. | TIẾT 49 LĂNG KÍNH I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Đặc điểm của đường đi của tia sáng qua một lăng kính. - Các công thức về lăng kính. - Khái niệm về góc lệch cực tiểu. Điều kiện để góc lệch của tia ló là cực tiểu. Công thức tính góc lệch cực tiểu. B. Kỹ năng vận dụng các công thức về lăng kính và về góc lệch cực tiểu để giải một số bài toán về lăng kính. C. Phương pháp Diễn giảng gợi mở. II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem Sgk. - GV Lăng kính thủy tinh hình vẽ Sgk trang 129 130 131. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra không C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DỤNG I. GV trình bày lăng kính là gì Và một số định nghĩa Ví dụ lăng kính làm bằng thủy tinh có chiết suất ntt đặt lăng kính trong không khí có nkk 1. Thì chiết suất của lăng kính là chiết suất tỉ đối giữa thủy tinh với không khí. Với n nkk II. Đặt một lăng kính có chiết suất n2 n trong không khí có nkk 1 ni - Một tia sáng đơn sắc SI tới đập vào mặt bên AB tại I có góc tới i. Theo định luật khúc xạ thì I. Lăng kính và một số khái niệm Lăng kính là một khối trong suốt thạch anh thủy tinh. có hình trụ đứng tiết diện thẳng là một tam giác. Hai mặt của lăng kính để sử dụng gọi là hai mặt bên giả sử ABB A và ACC A . Mặt còn lại là mặt đáy BCC B Góc nhị diện A tạo bởi hai mặt bên gọi là góc chiết quang của lăng kính. Giao tuyến AA của hai mặt bên gọ là cạnh của lăng kính. Mặt phẳng cắt vuông góc với cạnh của lăng kính gọi là tiết diện thẳng. Chiết suất tỉ đối n của chất làm lăng kính đối với môi trường trong đó đặt lăng kính thì gọi là chiết suất của lăng kính. Chú ý ta chỉ khảo sát các tia sáng đi qua lăng kính là những tia sáng cùng nằm trên một mặt phẳng . sin i sini n2 ĩ 2 n 1 sinr sinr n. J vì n 1 i r i r Chứng minh các công thức lăng II. Đường đi của một tia sáng đơn sắc qua lăng kính -Góc lệch 1. Điều kiện khảo sát - Tia sáng khảo sát là tia đơn sắc tia sáng một màu - Chiết suất của lăng kính đối với tia này là n 1 - Tia tới từ phía đáy đi lên. 2. Đường đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính - Tia .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.