tailieunhanh - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Việc khội phục lại trật tự. Quốc hội Đức và các nghị viện

Việc khội phục lại trật tự. Quốc hội Đức và các nghị viện Ngày 24 tháng 04 năm 1852 Những tháng đầu năm 1849 đã được các Chính phủ áo và Phổ dùng để thu hoạch những kết quả của những thắng lợi đã giành được vào tháng Mười và Mười một 1848. Từ ngày Viên thất thủ, Quốc hội áo chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa ở Crêm-gi-rơ[1], một thị trấn nông thôn nhỏ ở Mô-ra-vi. Ở đấy, những nghị viên Xla-vơ, cùng với những cử tri của họ, là công cụ chủ yếu giúp cho Chính. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Việc khội phục lại trật tự. Quôc hội Đức và các nghị viện XIV. Việc khội phục lại trật tự. Quôc hội Đức và các nghị viện Ngày 24 tháng 04 năm 1852 Những tháng đầu năm 1849 đã được các Chính phủ áo và Phổ dùng để thu hoạch những kết quả của những thắng lợi đã giành được vào tháng Mười và Mười một 1848. Từ ngày Viên thất thủ Quốc hội áo chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa ở Crêm-gi-rơ 1 một thị trấn nông thôn nhỏ ở Mô-ra-vi. Ở đấy những nghị viên Xla-vơ cùng với những cử tri của họ là công cụ chủ yếu giúp cho Chính phủ áo thoát khỏi tình trạng bất lực hoàn toàn đã bị trừng phạt một cách khác thường về hành động phản bội của họ đối với cách mạng châu âu. Vừa mới khôi phục được lực lượng của mình chính phủ liền tỏ thái độ hoàn toàn khinh bỉ Quốc hội và đa số Xla-vơ của nó và khi những thắng lợi đầu tiên của quân đội nhà vua đã làm cho người ta thấy rằng chiến tranh ở Hung-ga-ri sẽ kết thúc nhanh chóng thì ngày 4 tháng Ba chính phủ giải tán Quốc hội và dùng vũ lực để giải tán các nghị viện. Lúc đó những người Xla-vơ mới nhận thấy rằng họ đã bị lừa và họ tuyên bố Chúng ta hãy đi Phran-phuốc và ở đó chúng ta tiếp tục hoạt động đối lập mà chúng ta không thể thực hiện được ở đây Nhưng đã quá muộn và chỉ riêng Cách mạng và phản cách mạng ở Đức việc họ không còn con đường nào khác hơn là chịu nằm yên hoặc tham gia cái Quốc hội bất lực ở Phran-phuốc - chỉ riêng việc đó cũng đủ chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn bất lực. Như vậy là từ nay và có lẽ là vĩnh viễn đã chấm dứt những mưu đồ của những người Xla-vơ ở Đức nhằm khôi phục độc lập dân tộc. Là những tàn dư tản mát của nhiều dân tộc mà dân tộc tính và sinh khí chính trị của họ đều đã bị bóp nghẹt từ lâu và do đó là trong gần nghìn năm họ buộc phải theo gót một dân tộc mạnh hơn đã chinh phục họ chẳng khác gì người Van-li-xơ ở Anh người Ba-xcơ ở Tây Ban Nha người Hạ Brê-tông-xơ ở Pháp và gần đây hơn người lai Tây Ban Nha và Pháp ở những vùng thuộc miền bắc châu Mỹ vừa mới bị người Anh - Mỹ chiếm cứ các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.