tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 6

I. MỤC TIÊU: - Có khái niệm sơ bộ về dịch giọng , đó kà sự nâng cao hay hạ thấp giọng của bài hát cho phù hợp với tầm cữ giọng của người hát. - Biết giọng Fdur có âm chủ là nốt pha được cấu tạo theo công thức của gam trưởng , trên hoá hiểu có dấu si giáng - Tậơ đọ đúng cao độ và tiết rấu bài TĐN số 3 | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà Xem trước bài tiết 9. Ngày soạn . Ngày giảng . TIẾT LÝ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG TẬP ĐỌC NHẠC GIỌNG PHA TRƯỞNG- TĐN SỐ 3 I. MỤC TIÊU - Có khái niệm sơ bộ về dịch giọng đó kà sự nâng cao hay hạ thấp giọng của bài hát cho phù hợp với tầm cữ giọng của người hát. - Biết giọng Fdur có âm chủ là nốt pha được cấu tạo theo công thức của gam trưởng trên hoá hiểu có dấu si giáng - Tậơ đọ đúng cao độ và tiết rấu bài TĐN số 3 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Một bảng phụ ghi bài TĐN. - Đàn phím điện tử. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giáo án âm nhac 9 3 nâm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà Hoạt động của thầy Nội dung Hoạt động của trò - Kiểm tra sĩ số 1. Ổn định tổ chức - Lớp trưởng B c - GV yêu cầu - Hát tập thể đầu giờ - HS thực hiện - 3 HS hát và thể - GV chỉ định 2. Kiểm tra Hát và thể hiện bài nối vòng tay lớn hiện bài Tuổi hồng Giáo án âm nhạc 9 3 2iâm học 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà 3. Bài mới - GV nghi bảng I. Giới thiệu về dịch giọng - HS ghi vở - GV đàn các vd - KN Sự chuyển dịch độ cao thấp của 1bài hát - HS nghe nhẩm trong sach GK cho phù hợp với tầm cữ giọng của người hát - dịch giọng khi dịch giọng trên bản nhạc sẽ có sự thay đổi hoá diểu và tên nốt nhạc nhưng mối puan hệ về độ cao trường độ của các âm không thay đổi tính chất trưởng thứ cũng khong tray đổi. - HS nghe II. Tập đọc nhạc .Giọng Pha trưởng - HS ghi bài - GV ghi bảng - GV giới thiệu - Giọng Pha trưởng có âm chủ là âm Pha .Hoá diểu có 1 dấu sib - Cấu tạo như sau Sib F G A B C D E F 1c 1c 1 2c 1c 1c 1c 1 2c - Đọc gam Pha trưởng Đi lên xuống - Đọc các âm ổn định F- A-C Tập đọc nhạc số 3 - HS nghe - Tập âm hình tiết tấu. - HS quan sát Treo bảng phụ - Tập đọc cao độ - HS thực hiện - GV hướng dẫn GV đàn g đ bài TĐN cho HS nghe và nhẩm theo. - HS nghe và - GV đàn nhẩm theo - GV yêu cầu GV bắt nhịp - HS đọc bài kết hợp gõ phách. - Lần lượt luyện tập theo nhóm cá nhân - Ghép lời ca theo g đ bài TĐN. Giáo án âm nhạc 9 3 3nâm học 2007- .