tailieunhanh - Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

Nhằm đảm bảo chức năng như thế, nút giao thông có thể được thiết kế thành các nút giao thông cùng mức hoặc nút giao thông khác mức. Tại các nút giao thông thường hay có biển báo hiệu giao thông, đèn điều khiển giao thông hoặc người điều khiển giao thông để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đi qua. | Hình Hàng ngày sau khi kết thúc ngày làm việc đội trưởng cần xác định khối lượng công tác thực hiện được trong ngày và vẽ lên biểu đồ ta được đường thực hiện. Qua biểu đồ ta biết được tình hình thực hiện kế hoạch của từng ngày vượt đạt hay không đạt để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cho ngày tiếp theo. Phương pháp biểu đồ nhật ký được mô tả trên hình . Phương pháp này chính xác kịp thời nhưng tốn thời gian nên chỉ áp dụng cho tổ đội chuyên môn hoặc những công việc đòi hỏi giám sát chặt chẽ về tiến độ. Đây là phương pháp dùng để kiểm tra kết quả thực hiện hàng ngày của từng công việc. Phương pháp này cũng có thể sử dụng để kiểm ta kết quả thực hiện kế hoạch theo tuần kỳ 10 ngày . b. Phương pháp kiểm tra tiến độ thực hiện một nhóm công việc Phương pháp đường phần trăm Đây là phương pháp áp dụng để kiểm tra tiến độ thực hiện nhiều công việc trong quá trình thi công một công trình. 222 TC ĐHSX Giả sử ta có kế hoạch tiến độ thi công một công trình được thể hiện bằng sơ đồ ngang như hình . Trục hoành thể hiện thứ tự ngày làm việc trục tung thể hiện các công việc A B C D. Mỗi công việc được thể hiện bằng đường thẳng song song với trục hoành độ dài công việc thể hiện thời gian thi công theo kế hoạch của công việc đang xét đồng thời độ dài này cũng tương ứng với 100 khối lượng công việc đó. Hình Tại thời điểm ngày thứ 10 cần kiểm tra người ta kẻ một đường thằng đứng đường a-a trên hình . Trên tiến độ các công việc rơi vào một trong hai trường hợp sau Trường hợp các công việc đã kết thúc hoặc chưa bắt đầu thi công sẽ không cắt đường kiểm tra a-a ta bỏ qua trên hình công việc D chưa bắt đầu nên bỏ qua . Trường hợp những công việc đang thi công sẽ cắt đường kiểm tra công việc A B C trên hình . Cần phải xác định khối lượng đã thực hiện của các công việc A B C tính đến thời điểm kiểm tra. Khối lượng thực hiện từng công việc được tính theo tỷ lệ phần trăm toàn bộ khối lượng công việc đó. Số phần trăm thực hiện của từng công việc được thể hiện .