tailieunhanh - Giáo trình nghiệp vụ văn thư - Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

Theo hướng dẫn tại Công văn số: 425/VTLTNN-NVTW, ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước V/v Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến). Hằng ngày, các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, công, nông trường, trường học, bệnh viện, đơn vị vũ trang. (sau đây gọi chung là cơ quan | Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI Theo hướng dẫn tại Công văn số 425 VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước V v Hướng dẫn quản lý văn bản đi văn bản đến . Hằng ngày các cơ quan đoàn thể xí nghiệp công nông trường trường học bệnh viện đơn vị vũ trang. sau đây gọi chung là cơ quan trong khi giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao đều phải xử lý những vấn đề liên quan tới việc tổ chức quản lý công văn giấy tờ mà cơ quan gởi đi văn bản đi . Giải quyết tốt vấn đề này sẽ có ý nghĩa thiết thực đến việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của cơ quan. Đồng thời qua đó góp phần vào việc rèn luyện tính nghiêm túc khoa học đối với mỗi cán bộ công chức trong việc thực hiện những công việc được giao. Dưới đây là những vấn đề chính về tổ chức quản lý văn bản đi. I. Khái niệm và những nguyên tắc chung. 1. Khái niệm văn bản đi Tất cả các loại văn bản bao gồm văn bản Quy phạm Pháp luật văn bản hành chính văn bản chuyên ngành do cơ quan tổ chức phát hành để quản lý điều hành công việc theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình được gửi đến các đối tượng có liên quan gọi là văn bản đi. Nói một cách khác Văn bản đi là tất cả văn bản giấy tờ do cơ quan soạn thảo để gửi đến các cơ quan đơn vị khác nhằm giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình. Văn bản đi có thể là các văn bản quy phạm dưới luật như Nghị định Nghị quyết của Chính phủ Chỉ thị Quyết định của Thủ tướng Chỉ thị Quyết định Thông tư của Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc Chính phủ Chỉ thị Quyết định của UBND. cũng như các văn bản thông thường khác như Đề án Kế hoạch Thông báo Báo cáo Công văn Công lệnh đi đường . Ngoài ra văn bản đi còn có thể có Thư công do người lãnh đạo cơ quan viết gửi đến các đối tượng liên quan cũng nhằm góp phần vào việc giải quyết công việc chung của cơ quan. Như vậy văn bản đi rất đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung. Người ta có thể khái quát chúng thành