tailieunhanh - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 7

Mạch chỉnh lưu toàn sóng biến đổi cả hai thành phần cực tính của dạng sóng đầu vào thành một chiều. Do đó nó có hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên trong mạch điện không có điểm giữa của biến áp người ta sẽ cần đến 4 điốt thay vì một như trong mạch chỉnh lưu nửa sóng. Điều này có nghĩa là đầu cực của điện áp ra sẽ cần đến 2 điốt để chỉnh lưu, thí dụ như 1 cho trường hợp điểm X dương, và 1 cho trường hợp điểm X âm | ỨNG DUNG CỦA FLIP FLOP VÀ CHỐT 1. Đếm ỨNG DỤNG CỦA FLIP FLOP VÀ CHỐT 1. Lưu dữ liệu song song MẠCH GHI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN