tailieunhanh - Tượng đài - miếng giữa làng!

Tượng đài VN có quá nhiều tác phẩm xấu, sao chép nhau và y chang các tượng đài ở Trung Quốc, Liên Xô cũ, phá vỡ cảnh quan, làm hỏng môi trường kiến trúc. Mỗi tượng đài đều có một hội đồng nghệ thuật kiểm nghiệm “đầu vào, đầu ra”. Phải chăng chính những hội đồng nghệ thuật này đã góp phần tích cực vào “nạn” tượng đài xấu ở nước ta? | m Ấ I A a Tượng đài - miêng giữa làng Tượng đài VN có quá nhiều tác phẩm xấu sao chép nhau và y chang các tượng đài ở Trung Quốc Liên Xô cũ phá vỡ cảnh quan làm hỏng môi trường kiến trúc. Mỗi tượng đài đều có một hội đồng nghệ thuật kiểm nghiệm đầu vào đầu ra . Phải chăng chính những hội đồng nghệ thuật này đã góp phần tích cực vào nạn tượng đài xấu ở nước ta Quan chức nhiều hơn nhà chuyên môn Thông thường mỗi hội đồng nghệ thuật xét duyệt một công trình tượng đài có ít nhất một thành viên là nhà điêu khắc người có thẩm quyền về chuyên môn. Nhà điêu khắc cũng có thể được thay thế bằng một nhà quản lý đại diện cho cơ quan quản lý Nhà nước về các hoạt động mỹ thuật nghĩa là ít nhiều cũng có chuyên môn. Đối với các công trình tầm cỡ quốc gia vấn đề này không có gì phải bàn còn ở các công trình địa phương việc có mặt nhà điêu khắc chắc chắn là khó khăn bởi có tỉnh điêu khắc gia chỉ đếm bằng con số từ. 0 đến 1 như tỉnh Quảng Bình chỉ có một nhà điêu khắc Phan Đình Tiến là tốt nghiệp trường mỹ thuật hẳn hoi . Vậy nếu nhà điêu khắc này là tác giả của tượng đài thì không biết lấy đâu ra nhà điêu khắc khác tham gia hội đồng nghệ thuật nếu không mời từ các tỉnh khác từ Vụ Mỹ thuật các trường mỹ thuật. Trong hội đồng nghệ thuật xét duyệt phác thảo tượng đài còn có đại diện chính quyền địa phương - tiếng nói chủ chốt vì là chủ đầu tư công trình - rồi đại diện của ngành tài chính ngành quản lý môi trường. Số lượng những vị quan chức này thường nhiều gấp bội so với nhà chuyên môn. Kiến trúc sư Ngô Huy Giao từng kêu Các ông ấy biết gì về chuyên môn mà xét duyệt . Cho nên mới có tình trạng hai tượng đài giống nhau như hai giọt nước . Cũng vì thế mới có chuyện nếu đi từ Nam ra Bắc sẽ thấy mỗi tỉnh lại có một cổng chào hay tượng đài Nhiệt liệt chào đón quý khách tới tỉnh. na ná nhau đến mức thuộc lòng. Thậm chí người ta còn tự hào là tượng đài của mình giống hệt tượng đài nào đó nghe nói ở bên Tàu bên Nga Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh - Hà Nội Tiêu chí xét duyệt Nỗi buồn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN