tailieunhanh - Giáo án đại số 12: ÔN TẬP CHƯƠNG

Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh: - Hệ thống toàn bộ kiến thức trong chương I( khái niệm hình đa diện, khối đa diện, khối đa diện bằng nhau, phép biến hình trong không gian, .) - Ôn lại các công thức và các phương pháp đã học. | Giáo án đại số 12 ÔN TẬP CHƯƠNG I I. Mục tiêu về kiến thức Giúp học sinh - Hệ thống toàn bộ kiến thức trong chương I khái niệm hình đa diện khối đa diện khối đa diện bằng nhau phép biến hình trong không gian . - Ôn lại các công thức và các phương pháp đã học. về kỹ năng Giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng - Phân chia khối đa diện - Tính thể tích các khối đa diện - Vận dụng công thức tính thể tích vào tính khoảng cách. về tư duy thái độ - Rèn luyện tư duy trừu tượng tư duy vận dụng. - Học sinh hứng thú lắng nghe và thực hiện. II. Chuẩn bị Giáo viên Giáo án phấn màu thước bảng phụ. Học sinh học thuộc các công thức tính thê tích làm bài tập ở nhà III. Phương pháp gợi mở vấn đáp luyện tập. IV. Tiến trình bài dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Nêu các công thức tính thê tích khối hộp chữ nhật khối chóp khối lăng trụ. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG 1 Hệ thống các kiến thức trong chương I. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 20 CH1 Nhắc lại khái niệm khối đa diện CH2 Khối đa diện có thê chia thành nhiều khối tứ diện không HS trả lời câu hỏi 1 2 Phép đối xứng I. Kiến thức cần nhớ CH3 Hãy kế tên qua mp phép các phép dời hình tịnh tiến phép trong không gian đối xứng trục đã học và tính phép đối xứng chất của nó tâm. Phép dời hình bảo toàn khoảng cách CH4 Nhắc lại khái niệm phép vị tự và tính chất của nó CH5 Khái niệm hai khối đa diện đồng dạng và sự đồng dạng của các khối đa diện đều HOẠT ĐỘNG 2 củng cố Câu hỏi trắc nghiệm Bảng phụ 20 CH1 Phép đối xứng qua mp P biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi