tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 4

- HS năm vững bài hát Nụ cười , hát thuộc lời và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn nhạc. - HS nhận biét sơ lược về giọng Mi thứ và đọc đúng cao độ , trường độ bài TĐN số 2 II- Chuẩn bị của GV: - Đàn phím điện tử - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ III- Tiến trình dạy học: | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà Ngày soạn . Ngày giảng . TIẾT 5 ÔN TẬP BÀI HÁT NỤ CƯỜI TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 2 I- Mục tiêu - HS năm vững bài hát Nụ cười hát thuộc lời và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn nhạc. - HS nhận biét sơ lược về giọng Mi thứ và đọc đúng cao độ trường độ bài TĐN số 2 II- Chuẩn bị của GV - Đàn phím điện tử - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ III- Tiến trình dạy hoc HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS Giáo án âm nhac 9 1 9àm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV kiểm tra sĩ số 2 Tổ chức - LT báo cáo - GV yêu cầu Hát tập thể đầu giờ - HS thực hiện - GV chỉ định đánh 2 Kiểm tra bài cũ Trình bày bài hát Lí dĩa bánh bò thể - 2 HS thực hiện giá cho điểm - GV ghi bảng hiện phong cách biểu diễn 3 Bài mới I- Ôn tập bài hát - HS ghi vở - GV đánh đàn - HS luyện thanh 1 -2 phút - HS thực hiện - GV đệm đàn và thể - GV đàn và hát bài hát HS nghe để so sánh và sửa những chỗ còn hát sai - HS theo dõi hiện bài hát - GV chỉ định - GV hướng dẫn - 1- 2 HS trình bày bài hát GV nghe và chỉ ra những chỗ chưa đạt và hướng dẫn sửa sai. - cả lớp thể hiện hoàn chỉnh bài hát - HS đứng hát kết hợp vận động - Hướng dẫn HS một vài động tác phụ hoạ khi hát. II- Tập đọc nhạc TĐN số 2 1- Tìm hiểu về đoạn nhạc Nhận xét cao độ có trong bản nhạc - HS trình bày - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - Giáo án âm nhac 9 20iâm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV hỏi - GV đàn - GV treo bảng phụ - GV đàn - GV đàn - GV hướng dẫn Gồm các nốt La si đô rê mi pha Trường độ có trong bản nhạc Bài nhạc viết ở giọng gì Giọng Mi thứ 2- HS luyện thang âm Mi thứ luyện trụ luyện các âm có trong bài 3- HS đọc tên nốt nhạc 4- Tập đọc nhạc từng câu - GV đàn câu một 3 lần y c HS nghe và nhẩm theo GV đàn tiếp tục câu một 1 lần y c HS đọc câu nhạc đó - GV đàn câu hai 3 lần y c HS nghe và nhẩm theo GV đàn tiếp tục câu hai 1 lần y c HS đọc câu nhạc đó - Nối câu một và hai y c HS đọc - Tiến hành tương tự với các câu còn lại 5- Đọc hoàn chỉnh toàn bài 6- Ghép lời ca - .