tailieunhanh - Giáo án đại số 12: LUYỆN TẬP (BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN )

Mục tiêu: kiến thức: Củng cố lại kiến thức về thể tích của khối đa diện kỹ năng : Rèn luyện cho hs kỹ năng tính thể tích của các khối đa diện phức tạp và những bài toán có liên quan tư duy – thái độ : Rèn luyện tư duy logic,khả năng hình dung về các khối đa diện trong không gian Thái độ cẩn thận ,chính xác II. | Giáo án đại sồ 12 LUYỆN TẬP BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Ngày 12 8 2008 1 tiết I. Mục tiêu 1. về kiến thức Củng cồ lại kiến thức về thể tích của khồi đa diện 2. về kỹ năng Rèn luyện cho hs kỹ năng tính thể tích của các khồi đa diện phức tạp và những bài toán có liên quan 3. về tư duy - thái độ Rèn luyện tư duy logic khả năng hình dung về các khồi đa diện trong không gian Thái độ cẩn thận chính xác II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Trường THPT BC Nguyễn Hiền Giáo viên giáo án hình vẽ trên bảng phụ Hoc sinh Chuẩn bị bài tập về nhà. III. Phương pháp Dùng phương pháp luyện tập kết hợp với gợi mở vấn đáp IV. Tiến trình bài dạy 1. Ổn định lớp điểm danh sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 5 Nội dung kiểm tra -Các công thức tính thể tích khối đa diện - Bài tập số 15 sách giáo khoa 3. Bài tập Hoạt động 1 Hướng dẫn học sinh làm bài tập củng cố lý thuyết TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng Bài 1 Cho tứ diện là điểm trên cạnh CD sao Trường THPT BC Nguyễn Hiền 10 H Hãy so sánh diện tích 2 tam giác BCM và BDM giải thích .Từ đó suy ra thể tích hai khối chóp ABCM ABMD H Nếu tỉ số thẻ tích 2 phần đó bằng k hãy xác Hai tam giác có cùng đường cao mà MC 2MD nên SMBC 2SMBD . Suy ra VABCM 2VABMD vì hai khối đa diện có cùng chiều cao cho MC 2 phẳng ABM chia khối tứ diện thành hai phần .Tính tỉ số thể tích hai phần đó. Giải A D b . V y M C MC 2 MD Smbc - 2Smbd - . B M - 2 r ABCM ABMD v y ABMD Trường THPT BC Nguyễn .