tailieunhanh - Tiết 41: HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Khái niệm về hiện tượng phản xạ toàn phần. - Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra. - Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. - Một vài ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần. * Trọng tâm: Khái niệm về hiện tượng phản xạ toàn phần. | Tiết 41 HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 1. Mục đích yêu cầu - Khái niệm về hiện tượng phản xạ toàn phần. - Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra. - Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. - Một vài ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần. Trọng tâm Khái niệm về hiện tượng phản xạ toàn phần. Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra. Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. Ưng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần lăng kính phản xạ tòanphần Phương pháp Pháp vấn diễn giảng II. Chuẩn bị - GV Tranh vẽ hiện tượng phản xạ toàn phần lăng kính phản xạ toàn phần - HS xem Sgk. III. Tiến hành lên lớp A. Ồn định B. Kiểm tra 1. Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng Xét cho các trường hợp đặc biệt 2. Chiết suất tỉ đối tuyệt đối là gì Nêu hệ thức giữa hai chiết suất đó C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP I. Ở bài trước ta đã biết môi trường nước có Ư1 1 33 và môi trường không khí có n2 1. Vậy hs nhận xét n1 N2 Nếu chiếu một tia sáng từ nước 1 ra không khí 2 thì chiết suất tỉ đối n21 Xét thí nghiệm được mô tả như Sgk. NỘIDUNG I. Hiện tượng phản xạ toàn phần Chiếu một chùm tia sáng đi từ môi trường nước n1 sang môi trường không khí n2 . Với n1 n2 vậy sini n2 n21 1 sini sinr i r sinr n1 Vậy góc tới luôn nhỏ hơn góc khúc xạ. - Ban đầu khi i còn nhỏ thì tia khúc xạ rất sáng còn tia phản xạ mờ. Khi i tăng - r tăng thì tia khúc xạ mờ dần còn tia phản xạ sáng dần lên. - Vẫn tăng góc tới đến một giá trị igh gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần thì góc khúc xạ r 900. Lúc này tia khúc xạ rất mờ và đi là là mặt nước và tia phản xạ thì rất sáng. - Nếu tăng i đến lúc i igh thì tia khúc xạ biến mất và tia phản xạ sáng giống tia tới hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần. Nếu ta tăng góc tới i - r có tăng không Ban đầu khi i còn nhỏ thì tia khúc xạ rất sáng còn tia phản xạ mờ. Khi i tăng - r tăng thì tia khúc xạ mờ dần còn tia phản xạ sáng dần lên II. Từ nhận xét về thí nghiệm trên hs có thể rút ra Điều kiện để có phản xạ toàn phần - ni n2 - i igh III. Gọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN