tailieunhanh - Triển lãm Điêu khắc truyền thống lấn thứ VII

So với các lần Triển lãm trước lần này được đánh giá thực sự thành công với tiêu chí tạo ra sân chơi cho Sinh viên Khoa điêu khắc nói riêng và Sinh viên toàn Trường nói chung. Triển lãm cũng là một cơ hội học hỏi nâng cao tư duy sáng tạo cho các bạn Sinh viên, giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ tạo hình | Triển lãm Điêu khắc truyền thống lấn thứ VII So với các lần Triển lãm trước lần này được đánh giá thực sự thành công với tiêu chí tạo ra sân chơi cho Sinh viên Khoa điêu khắc nói riêng và Sinh viên toàn Trường nói chung. Triển lãm cũng là một cơ hội học hỏi nâng cao tư duy sáng tạo cho các bạn Sinh viên giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ tạo hình Điêu khắc và rèn luyện thêm về kỹ năng sáng tác đồng thời là cầu nối giữa các thế hệ Sinh viên trước và sau khi ra Trường. Kéo mo cau - Đỗ Như Hiền Mẹ tròn con vuông - Nguyễn Văn Huy Thầy bói xem voi - Nguyễn Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN