tailieunhanh - Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 9

Nút giao thông là nơi các tuyến đường giao nhau. Chức năng chính của nút giao thông là đảm bảo cho người và phương tiện giao thông có nơi để thay đổi hướng đi hoặc duy trì hành trình theo một phương thức có kiểm soát. | Trong trường hợp thứ nhất đơn vị thi công xác định khối lượng và tiến độ vận chuyển cụ thể để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng vận chuyển. Trường hợp này giá vật liệu là giá đã tính đến chân công trình. Trường hợp đơn vị thi công tự tổ chức vận chuyến thì giá vật liệu mới chỉ là giá do người cung cấp bán tại nơi giao hàng kho bãi của người cung cấp còn chi phí vận chuyển do đơn vị phải đảm nhiệm. Vì vậy phải tính toán sao cho chi phí vận chuyển thấp nhất. Khi đơn vị tự tổ chức vận chuyển thì cần tiến hành các công việc sau Chọn phương tiện vận chuyển Để đưa các loại vật liệu xây dựng từ nguồn cung cấp về đến công trường xây dựng phải sơ bộ lựa chọn loại phương tiện sau đó mới tính toán cụ thể thành phần số lượng phương tiện phục vụ vận chuyển. Trong công tác vận tải có 5 phương thức vận tải khác nhau đó là Vận tải đường bộ. Vận tải đường sắt. Vận tải đường thủy sông biển . Vận tải hàng không. Vận tải đường ống. Mỗi loại phương thức vận chuyển tương ứng với từng loại phương tiện khác nhau và mỗi phương thức đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng biệt. Vì vậy việc lựa chọn loại phương thức vận chuyển nào cần căn cứ vào các yếu tố sau để lựa chọn. Loại đường giao thông hiện có từ nguồn cung cấp vật liệu xây dựng đến công trường xây dựng. Căn cứ này để loại trừ các phương tiện mà hiện không có đường giao thông cho nó đồng thời cũng để loại nó ra khỏi danh sách lựa chọn. Loại hàng vận chuyển ở đây chủ yếu căn cứ vào tính chất hàng hóa ví dụ như hàng tươi sống hàng có thể chịu được sự tác động của thời tiết khí hậu . để lựa chon cho phù hợp. Loại hàng tươi sống cần vận chuyển với thời gian nhanh và bằng các phương tiện chuyên dùng. Vật liệu xây dựng như cát đá sỏi gạch . có thể tùy chọn loại phương tiện vì những loại nêu trên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết và các điều kiện vận chuyển. Số lượng hàng cần vận chuyển. Chi phí vận chuyển gồm giá cước vận chuyển chi phí bốc dỡ và bảo quản trong quá trình vận chuyển. Cự ly vận chuyển. Điều kiện xếp dỡ hàng hóa ở nơi