tailieunhanh - Giáo án đại số 12: PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN - CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Tham khảo tài liệu 'giáo án đại số 12: phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện - các khối đa diện đều', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo án đại sô 12 Bài tập CHƯƠNG I 3 PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN - CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU I Mục tiêu về kiến thức Củng cô khái niệm về phép vị tự khôi đa diện đều tính chất cơ bản của phép vị tự về kĩ năng Vận dụng tính cơ bản của phép vị tự biết nhận dạng hình đa diện đều về tư duy thái độ Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp tư duy trực quan II Chuẩn bi của GV và HS GV Giáo án bảng phụ Học sinh Học lý thuyết làm bài tập về nhà III Phương pháp Gợi mở vấn đáp hoạt động nhóm IV Tiến trình bài dạy 1. Ổn định lớp Điểm danh 2 Trường THPT Lê Hồng Phong 2. Kiểm tra bài cũ 5 Câu hỏi Phát biểu tính chất cơ bản của phép vị tự khái niệm khối đa diện đều các loại khối đa diện đều 3. Bài mới Hoạt động 1 Giải bài tập trang 20 SGK Chứng minh phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng đó. T gian Hđộng của GV Hđộng của HS Ghi bảng 10 -Nhắc lại tính chất cơ bản của phép vị tự -Hướng dẫn HS làm bài tập 1 - Đường -Khắc sâu kiến thức Theo dõi trả Bài t ập 20 SGK -Lời giải sau khi đã chỉnh sửa Trường THPT Lê Hồng Phong thẳng a biến lời tại chổ thành đường thẳng a qua phép vị tự tỉ số k M N thuộc a M N biến thành M N qua phép vị tự tỉ số k M N thuộc a quan hệ - uuuum Ạ giữa MN và uuu MN suy ra vị - CM tương trí tương đối giữa a a Mặt phẳng chứa a b cắt nhau tự Trường THPT Lê Hồng .