tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 2

Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ ngọn. - Tên của mỗi quãng được căn cứ theo số GV minh hoạ bậc và số lượng cung giữa hai âm thanh. VD: Quãng 2 t: Mi – Pha Quãng 2T: Đồ – Rê Quãng 3t: Rê - Pha Quãng 3T: Đồ – Rê Quãng 4Đ: Đồ – Pha Quãng 4T: Đồ – Pha # ?Thực hiện một số bài tập về quãng? - GV viết lên bảng GV chỉ định + Lấy VD về các quãng: 2,3,4,5,6 ? + Cho âm gốc là nút Mi, hãy tìm âm ngọn để có. | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV minh hoạ bằng âm thanh ngọn. - Tên của mỗi quãng được căn cứ theo số bậc và số lượng cung giữa hai âm thanh. VD Quãng 2 t Mi - Pha - HS nghe - GV viết lên bảng Quãng 2T Đồ - Rê Quãng 3t Rê - Pha Quãng 3T Đồ - Rê Quãng 4Đ Đồ - Pha Quãng 4T Đồ - Pha Thực hiện một số bài tập về quãng Lấy VD về các quãng 2 3 4 5 6. - HS thực hiện - GV chỉ định - GV ghi bảng Cho âm gốc là nút Mi hãy tìm âm ngọn để có quãng 3 4 5 7 Cho âm ngọn là nút Si hãy tìm âm gốc để tạo thành quãng 4 6 8 II. Tập đọc nhạc Giọng Son trưởng - TĐN số 1 Cây sáo Giọng Son trưởng có âm chủ là Son và có - HS ghi vở - GV giới thiệu hoá biểu 1 dấu . - HS ghi công thức giọng Son trưởng. - HS theo dõi - GV y c - Hãy so sánh giọng G và giọng C hai giọng này có công thức giống nhau nhưng âm chủ - HS ghi công khác nhau cao độ khác nhau Giáo án âm nhac 9 -7 năm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV hỏi - GV đàn - GV giới thiệu - GV chỉ định - GV đàn - GV hướng dẫn sử dụng nhạc cụ và kết hợp đọc mẫu - GV điều khiển - GV đàn gam C và gam G để HS nghe và cảm nhận sự giống nhau và khác nhau giữa hai giọng. - GV đàn gam G 2 - 3 lần HS nghe và đọc cùng đàn. Tập đọc nhạc Cây sáo - Bản nhạc Cây sáo có mấy câu Hãy nhận xét về các câu nhạc có trong bài Có 4 câu và mỗi câu gồm 4 nhịp - câu 1 - 3 có hình tiết tấu giống nhau câu 2 - 4 có âm hình tiết tấu giống nhau - TĐN từng câu GV chỉ định 1 - 2 HS đọc tên nốt nhạc Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2- 3 lần cho HS nghe. GV bắt nhịp để HS tự đọc. Hướng dẫn HS đọc đúng trường độ móc đơn chấm dôi và móc kép. Đọc nhạc câu 2 3 4 tương tự như câu 1 GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS tự đọc đàn lại những câu hát sai cho HS nghe và sửa lại. - Ghép câu 1 và 2 câu 3 và 4 cho HS đọc 2 lần Đọc hoàn chỉnh cả bài. - GV đệm đàn Y c HS trình bày hoàn chỉnh thức - HS trả lời - HS nghe cảm nhận - HS đọc gam - HS theo dõi - HS nghe và nhẩm theo - - HS đọc tên nốt - HS nghe - HS thực hiện - HS nhận biết Giáo án âm nhạc 9 - năm học 2007- 2008 Trường .