tailieunhanh - Tư duy tích cực và cuộc sống của bạn

Tư duy tích cực là gì ? Tư duy tích cực là gì? Tư duy tích cực khác với một vài loại tư duy khác như thế nào? 1. Tại sao ta lại cần tư duy tích cực? “Tư duy” thường có nghĩa là suy nghĩ, và nói đến suy nghĩ là ta thường có ấn tượng rằng đó là một hoạt động của não bộ một lúc nào ra, từ “tư duy” ở | Tư duy tích cực và cuộc sống của bạn Tư duy tích cực là gì Tư duy tích cực là gì Tư duy tích cực khác với một vài loại tư duy khác như thế nào 1. Tại sao ta lại cần tư duy tích cực Tư duy thường có nghĩa là suy nghĩ và nói đến suy nghĩ là ta thường có ấn tượng rằng đó là một hoạt động của não bộ một lúc nào ra từ tư duy ở đây rông rãi hơn và có nghĩa là một thái độ sống một cái nhìn về cuộc đời và sự sống tương tự như tư duy trong cụm từ thay đổi tư duy. Tư duy tích cực chính là sống tích cực hay thái độ tích cực. Tích cực có nghĩa là không tiêu cực là 1- khi nhìn mọi sự mọi vật mọi vấn đề ta luôn luôn thấy cái hay cái đẹp cái tốt. 2- nếu thấy cái xấu ta có khả năng biến cái xấu thành cái tốt. 3- luôn luôn hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn. Ví dụ 1 Bạn A. của mình thật năng động và có lòng tốt với mọi người 2 chỉ hơi keo kiệt một tí nhưng như vậy thì nếu bạn làm thủ quỹ cho nhóm mình chắc chắn là quỹ chẳng bao giờ thiếu hụt và 3 cứ làm từ thiện hoài thì chắc chắn là bạn sẽ từ từ biết cách phung phí tiền cho người nghèo khổ. 2. Đặc điểm của tư duy tích cực là 1- tập trung cái nhìn và tư tưởng vào cái tốt nếu thấy cái xấu cũng phải tìm cho ra cái tốt trong cái xấu để tập trung tư tưởng vào đó. 2- Dùng cái tốt như là động lực thúc đẩy mình sống và làm việc đi đến mục đích cuối cùng là làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Cuộc đời đây là cuộc đời của chính mình và là cuộc đời của thế giới mình sống. Tức là cái tốt vừa là động lực thúc đẩy mình sống vừa là mục tiêu tối hậu của cuộc sống. Thông thường người ta thường phân chia thế giới thành hai nhóm người tích cực và tiêu cực . Nhưng đó chỉ là cách nói tắt cho thuận tiện thực ra ai cũng vừa tích cực vừa tiêu cực chỉ là khuynh hướng nào mạnh hơn mà thôi. Hơn nữa thông thường ta hay có thói quen tích cực hay tiêu cực tùy theo môi trường mối quan hệ tình cảm. Và ta cần thực tập vì tâm tính không dễ gì thay đổi được. Tâm tính của mỗi người là một bộ máy tâm sinh lý đặc biệt cứ như thế mà vui buồn yêu ghét. Không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN