tailieunhanh - Giáo án đại số 12: CHƯƠNGI §3 PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN

/Mục tiêu: -Kiến thức:-Phép vịtự trong không hình đồng dạng,khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều. -Kĩ năng:-HS hiểu được định nghĩa phép vị tự .Hai hình đồng dạng,khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều. -Tư duy,thái độ:- | Trường THPT Lê Hồng Phong CHƯƠNGI 3 PHÉP VỊ Tự VÀ Sự ĐỒNG DẠNG Ngày soạn . CỦA CÁC KHỐI ĐA KHỐI Số tiết . . ĐA DIỆN ĐỀU 2 Tiết I Muc tiêu -Kiến thức -Phép vị tự trong không hình đồng dạng khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều. -Kĩ năng -HS hiểu được định nghĩa phép vị tự .Hai hình đồng dạng khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều. -Tư duy thái độ -Tư duy logic - Tính nghiêm túc cẩn thận Il Chuẩn bi của GVvà HS GV -Phấn màu thước bảng phụ HS -Xem trước bài kéo hồ bìa cứng. IlI Phương pháp Gợi mở vấn đáp thuyết trình IV Tiến trình bài day 1. Ổn định Hs báo cáo 2. Bài cũ Nêu định nghĩa và tính chất phép vị tự tâm 0 tỉ số k trong mặt phang. -Học sinh trả lời Học sinh khác nhận xét giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Bài mới Tiết 1 HĐ1 Hình thành định nghĩa Phép vị tự trong không gian T g Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 10 -GV hình thành định nghĩa phép vị tự tâm 0 tỉ số k trong mặt phang vẫn đúng trong không gian. -Trong trường hợp nào thì phép vị tự là 1 phép dời hình. Từ bài cũ HS hình thành Đ n và tính chất HS trả lời 1 Phép vị tự trong không gian Đn SGK Tính chất SGK k 1 k -1 HĐ2 Khắc sâu khái niệm phép vị tự trong không gian. T g Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phần trình bày 25 Treo bảng phụ VD1 SGK GV hướng dẫn Tìm phép vị tự biến điểm A thành A B thành B C thành C D thành D Xác định biểu thức véctơ -HS đọc đề và vẽ hình -HS CM có phép vị tự biến tứ diện ABCD thành tứ diện A B C D Hs liên tưởng đến 1 biểu thức véctơ chứa các đỉnh tương ứng của 2 tứ diện GA GÁ- gC gD 0 G trọng tâm tứ diện VD1 SGK Hình vẽ Trường THPT Lê Hồng Phong GA k gA GB k gB gC k gC Và A B aC A D 0. A trọng tâm tam giác BCD Từ đó suy ra GA -1 3 gA Tương tự GB -1 3 gB GC -1 3 gC A C L --r- D1 i D c Có hép vị tự tâm G tỉ số -1 3 Biến tứ diện ABCD thànhTứ diện A B C D HĐ3 Khái niệm 2 hình đồng dạng T g Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phần trình bày 10 Gọi học sinh nêu Đn Gọi học sinh trình bày ví dụ 2 SGK Tưong tụ cho 2 hình lập