tailieunhanh - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Cuộc tấn công chiếm Viên. Sự phản bội

Cuộc tấn công chiếm Viên. Sự phản bội Viên Ngày 09 tháng 04 năm 1852 Sau cùng, khi quân đội do Vin-đi-sơ-grét-xơ tập trung, bắt đầu tấn công Viên thì những lực lượng hiện có để làm nhiệm vụ phòng thủ lại hoàn toàn không đủ. Chỉ có một bộ phận của đội cận vệ quốc gia là có thể đưa ra chiến hào. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Cuộc tân công chiêm Viên. Sự phản bội Viên XII. Cuộc tân công chiêm Viên. Sự phản bội Viên Ngày 09 tháng 04 năm 1852 Sau cùng khi quân đội do Vin-đi-sơ-grét-xơ tập trung bắt đầu tấn công Viên thì những lực lượng hiện có để làm nhiệm vụ phòng thủ lại hoàn toàn không đủ. Chỉ có một bộ phận của đội cận vệ quốc gia là có thể đưa ra chiến hào. Thực ra thì đến phút cuối cùng một đội dân vệ vô sản cũng được thành lập vội vàng nhưng vì người ta sử dụng quá muộn cái bộ phận cư dân đông đúc nhất can đảm nhất kiên quyết nhất ấy nên bộ phận ấy ít quen với việc sử dụng vũ khí và với những kỷ luật sơ đẳng nhất để có thể chống cự thắng lợi. Thành thử Quân đoàn sinh viên có chừng từ ba đến bốn nghìn người được tập luyện kỹ và có kỷ luật trong một chừng mực nào đó can đảm và hăng hái nên về phương diện quân sự là lực lượng duy nhất có khả năng hành động thắng lợi. Nhưng Quân đoàn đó với một số người lính cận vệ quốc gia đáng tin cậy và quần chúng vô sản vũ trang hỗn độn thì có đáng kể gì nó có đáng kể gì so với những binh lính chính quy của Vin-đi-sơ-grét-xơ đông hơn rất nhiều không kể những bọn cướp của I-ê-la-sích là những bọn do tính chất của thói quen của chúng nên rất thành thạo trong cuộc chiến đấu từ nhà nọ sang nhà kia từ phố này sang phố khác. Và quân khởi nghĩa có gì khác ngoài mấy khẩu pháo cũ mòn lắp ráp không đúng quy cách và được sử dụng vụng về để chống với rất nhiều đại pháo hoàn hảo mà Vin-đi-sơ-grét-xơ sử dụng một cách bừa bãi như vậy Mối nguy càng tới gần thì tình trạng hỗn loạn ở Viên lại càng tăng lên. Cho đến phút cuối cùng Quốc hội cũng còn chưa có đủ nghị lực để quyết định cầu cứu quân đội Hung-ga-ri của Péc-txen đóng cách thủ đô chỉ có mấy dặm. Ủy ban an ninh cũng hoang mang như quần chúng nhân dân vũ trang trước những tin đồn trái Cách mạng và phản cách mạng ở Đức ngược nhau nên đã thông qua những nghị quyết mâu thuẫn nhau. Chỉ có một điểm mà tất cả đều thống nhất ý kiến tôn trọng quyền tư hữu tài sản tôn trọng đến mức gần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.