tailieunhanh - Trại Điêu khắc Việt Nam

Đi trại lại gặp “người quen” Đã tham dự nhiều trại điêu khắc quốc tế ở nước ngoài cũng như trong nước, cả ba nhà điêu khắc Noell El Farol (Philippines), Paul Haggins (lreland) và Stephen Turner (Canada) khẳng định: Ở VN mỗi năm có nhiều trại điêu khắc nhiều thuộc vào hàng “top ten” trong khu vực, nhưng một số trại tổ chức còn nghiệp dư. | Trại Điêu khắc Việt Nam Số lượng nhiều còn chất lượng Đi trại lại gặp người quen Đã tham dự nhiều trại điêu khắc quốc tế ở nước ngoài cũng như trong nước cả ba nhà điêu khắc Noell El Farol Philippines Paul Haggins lreland và Stephen Turner Canada khẳng định Ở VN mỗi năm có nhiều trại điêu khắc nhiều thuộc vào hàng top ten trong khu vực nhưng một số trại tổ chức còn nghiệp dư. Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh ngồi bìa phải tại một trại điêu khắc Hàn Quốc Đưa ra con số có sự so sánh đối chiếu từ nhiều nguồn thông tin nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn cho biết VN có số trại điêu khắc hằng năm chỉ đứng sau Trung Quốc Hàn Quốc và Ả Rập Dubai . Lẽ ra số lượng trại phải đi đôi với chất lượng thế nhưng trại ở ta vẫn cứ. nghiệp dư. Vì sao nghiệp dư Câu hỏi này được Bùi Hải Sơn lý giải như sau thành công chiếm đến 50 của một trại điêu khắc được quyết định bởi nhân sự - tức là khách mời. Ở ta tôi đã hai lần tham gia trại quốc tế An Giang và lần nào cũng chỉ gặp bấy nhiêu gương mặt trong cũng như ngoài nước. Với xứ người thì khác cụ thể như Hàn Quốc mỗi trại họ chọn lọc mời khoảng năm tác giả trong nước và năm tác giả nước ngoài lần sau mời các tác giả khác. Còn chúng ta thì trại ở Huế Hải Phòng. cũng có chừng ấy tác giả. Mà điêu khắc cũng như các ngành nghệ thuật khác để thai nghén ra một tác phẩm khác mình và khác người cần phải có thời gian. Đó là chưa nói đến việc nhiều người cả một thời gian dài hoặc cả đời chỉ có vài mảng miếng làm tới làm lui. Cho nên ở ta đi An Giang hay Huế Hải Phòng cũng gặp dăm tác phẩm của vài tác giả có thể nói là giống nhau vì của cùng một người đẻ ra . Nước ngoài họ sợ sự trùng lắp ấy nên nhất định chỉ mời mỗi tác giả làm một tác phẩm trên lãnh thổ của họ hạn hữu lắm mới có lần thứ hai. Nếu chỉ quẩn quanh trại nào cũng chừng ấy tác giả dù họ tài danh đến mấy thì làm sao nền điêu khắc phát triển được - nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh băn khoăn. Thế nào là chuyên nghiệp Nói cho công bằng trại điêu khắc xuất hiện nhiều ở một quốc gia sẽ tạo nên nhiều đất cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN