tailieunhanh - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 4

Các máy thu thanh vô tuyến đầu tiên, người ta gọi là các máy tinh thể, dùng một sợi "râu mèo" hoặc một kim nhọn tiếp xúc nhẹ vào một điểm trên một khối tinh thể galena (sunphát chì) để tạo ra một điốt tiếp điểm, hoặc một bộ tách sóng tinh thể. Trong hệ thống sấy đốt khí, các bộ phát hiện lửa có thể dùng. | FLIP FLOP D CHốT D KÝ HIỆU IEEE ANSI 1. Chốt D Hoạt động logic và bảng sự thật Khi ngõ vào cho phép E ở mức cao ngõ ra Q sẽ có có mức logic giống với ngõ vào D Khi ngõ vào cho phép E ở mức thấp trạng thái của ngõ vào D ngay trước khi E xuống thápisẽ được chốt vào. Như vậy trạng thái này đã được lưu giữ bởi Q và ngõ ra Q sẽ ko thay đổi cho tới khi ngõ vào cho phép E lên cao trở lại. FLIP FLOP D CHốT D KÝ HIỆU IEEE ANSI 1. Chốt D íGiải thích cách hoạt động E 1 - Nếu D 1 màu xanh 0 màu đỏ 1 FLIP FLOP D CHốT D KÝ HIỆU IEEE ANSI 1. Chốt D íGiải thích cách hoạt động E 1 - Nếu D 0 màu xanh 0 màu đỏ 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN