tailieunhanh - Bài giảng HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - Chương 3

Chương 3: Tổng quan về hệ thống viễn thông . Sơ đồ khối tổng quát Tin tức ban đầu Nguồn tin Biến đổi Tin tức – tín hiệu Hình . Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống viễn thông a. Nguồn tin: Thông tin cần truyền đi, các tín hiệu tin tức ban đầu chưa ở dạng tín hiệu điện như là tiếng nói, mã, và hình ảnh b. Bộ biến đổi tín hiệu: Biến đổi tín hiệu tin tức sang dạng tín hiệu điện phù hợp với hệ thống thông tin như là bộ ADC c. Máy phát : là khối. | Chương 3 Tổng quan về hệ thống viễn thông Chương 3 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG . Sơ đồ khối tổng quát Tin tức Tín hiệu Tín hiệu bị Kênh truyền dẫn Nhận tin Biến đổi Tin tức - tín hiệu Máy thu - Khuếch đại - Giải điều chế Tin tức điện tần hiệu điều chế thấp Hình . Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống viễn thông a. Nguồn tin Thông tin cần truyền đi các tín hiệu tin tức ban đầu chưa ở dạng tín hiệu điện như là tiếng nói mã và hình ảnh. b. Bộ biến đổi tín hiệu Biến đổi tín hiệu tin tức sang dạng tín hiệu điện phù hợp với hệ thống thông tin như là bộ ADC c. Máy phát là khối bao gồm các chức năng biến đổi tín hiệu điện thành dạng tiện lợi cho việc truyền đi xa có khả năng chống nhiễu cao và không làm méo tín hiệu đó chính là việc điều chế tín hiệu. Để đảm bảo công suất phát phải khuếch đại tín hiệu đối với các hệ 42 Chương 3 Tổng quan về hệ thống viễn thông thống không dây sẽ đưa qua anten phát để bức xạ thành sóng điện từ lan truyền trong không gian. d. Kênh truyền là phương tiện truyền dẫn từ nơi phát đến nơi cần thu tín hiệu. Có 2 loại kênh truyền dẫn cơ bản - Cable cable điện cable quang - Truyền dẫn bằng sóng vô tuyến. Các các dùng dây cable dùng trong thông tin điện thoại điện báo truyền hình cable . còn truyền dẫn bằng sóng điện từ được ứng dụng trong phát thanh truyền hình vệ tinh vi ba điện thoại tế bào . e. Máy thu bộ phận cơ bản của máy thu là anten trường hợp truyền dẫn không dây khuếch đại và giải điều chế tín hiệu thu được sau đó qua bộ biến đổi tín hiệu đưa về dạng tín hiệu ban đầu DAC . . Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống thông tin số. Hình Sơ đồi khối tổng quát của hệ thống thông tin số. 43 Chương 3 Tổng quan về hệ thống viễn thông a. Khối định dạng hầu hết các tín hiệu đưa vào hệ thống thông tin số tiếng nói hình ảnh âm thanh . đều ở dạng tương tự khối định dạng làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu dạng analog sang dạng số việc này thường được thực hiện bởi bộ điều chế xung mã PCM Pulse Code Modulation . Việc số hoá tín hiệu tương tự làm tăng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN