tailieunhanh - Điều đó rồi cũng qua đi

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó". | Ầ 4- r 4- Điều đó rôi cũng qua đi Một ngày nọ vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông Benaiah này ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó . Benaiah trả lời Nếu có một thứ gì đó tôn tại trên đời này thưa đức vua tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt . Nhà vua đáp Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buôn và nếu ai đang buôn nhìn vào nó sẽ thấy vui . Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tôn tại trên thế gian này nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng. Mùa xuân trôi qua mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không . Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười. Đêm đó toàn thành phố hân hoan tưng bừng đón mùa lễ hội. Nào ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa . Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói Nó đây thưa đức vua . Khi vua Salomon đọc dòng chữ nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ Điều đó rồi cũng qua đi . Vào chính giây phút ấy vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan vương giả và quyền uy của ông đều là phù du bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN