tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phan Tây Hồ part 10

biết đó là bài TĐN số mấy? trích trong bài hát nhận biết và trả nào? Nhạc và lời của ai? Viết ở giọng gì? lời - Hs ghi - Hs ghi lên bảng: +Bài TĐN số 1: Cây sáo (trích) Nhạc: Ba Lan Đặt lời: Hoàng Anh. Viết giọng: Son trưởng. +Bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn Nhạc Nga Viết giọng Mi thứ +Bài TĐN số 3: Lá xanh (trích) Nhạc và lời: Hoàng Việt Viết giọng Pha trưởng. +Bài TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ (trích) . | Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv đặt câu hỏi Gv đàn giai điệu và hỏi Gv chỉ định giọng Ôn tập Tập đọc nhạc số 1 2 3 4. Từ đầu năm đến nay các em đã học được mấy bài TĐN 4 bài TĐN - Đàn giai điệu từng bài TĐN cho Hs ngh nhận biết đó là bài TĐN số mấy trích trong bài hát nào Nhạc và lời của ai Viết ở giọng gì - Hs ghi lên bảng Bài TĐN số 1 Cây sáo trích Nhạc Ba Lan Đặt lời Hoàng Anh. Viết giọng Son trưởng. Bài TĐN số 2 Nghệ sĩ với cây đàn Nhạc Nga Viết giọng Mi thứ Bài TĐN số 3 Lá xanh trích Nhạc và lời Hoàng Việt Viết giọng Pha trưởng. Bài TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ trích - Hs trả lời - Hs nghe nhận biết và trả lời - Hs ghi 91 Giáo án Ăm nhạc 9 Nhạc và lời Phạm Tuyên Viết giọng Rê thứ hoà thanh. Gv đàn cao độ - Cho Hs luyện giọng Son trưởng Mi thứ Pha trưởng Rê thứ hoà thanh. - Hs luyện mỗi giọng 2 lần Gv treo bảng phụ - Lần lượt treo bảng phụ từng bài TĐN và đàn giai điệu cho Hs ôn tập. - Hs ôn lần lượt từng bài. Gv điều khiển - Chia Hs trong lớp thành 4 tổ Mỗi tổ lần lượt đọc từng bài TĐN kết hợp đánh nhịp. Sau đổi ngược lại. Gv nhận xét từng tổ. - Hs thực hiện Gv đệm đàn - Hs đọc nhạc hát lời kết hợp vỗ tay theo tiết tấu phách nhịp của bốn bài TĐN. - Hs đọc nhạc hát lời kết hợp vỗ tay. Gv chỉ định - Gọi 3 Hs lần lượt đọc 4 bài TĐN kết hợp đánh nhịp. Gv nhận xét - xếp loại. - Hs trình bày Gv ghi bảng Nội dung 3 Ôn tập - ghi nhớ nhạc sĩ Hoàng Hiệp Trai - cốp - xki Xuân Hồng Nguyễn Văn Tý Nguyễn Văn Thương. - Hs ghi bài Gv điều khiển - Cho Hs nghe qua đĩa nhạc bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương . Cô gái miền đồng cỏ Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh Mẹ yêu con Dâng người tiếng hát mùa xuân Gv hỏi Em hãy cho biết 5 bài hát đó do ai sáng tác Hãy tóm tắt những nét chính về tác giả 5 bài hát - Hs trả lời 92 Giáo án Am nhạc 9 j A zszzix Nguyễn Thị Lệ Giang Gv hỏi Gv điều khiển đó Em hãy kể tên 1 số bài hát của Nhạc sĩ Hoàng Hiệp Trai - cốp - xki Xuân Hồng Nguyễn Văn Thương Nguyễn Văn Tý mà em biết - Cho Hs hát 5 bài hát trên theo đĩa nhạc. 4 Củng cố - Dặn dò - Hs