tailieunhanh - Thái độ sống tích cực và những thay đổi của số phận

Trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống thì thái độ sống của mỗi người chính là màng lọc tinh thần mà qua đó ta sẽ có những cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, người tiêu cực lại nhìn bằng con mắt chán chường, bi quan. Và kết | Thái độ sống tích cực và những thay đổi của số phận Trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống thì thái độ sống của mỗi người chính là màng lọc tinh thần mà qua đó ta sẽ có những cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan người tiêu cực lại nhìn bằng con mắt chán chường bi quan. Và kết quả cuối cùng của hai thái độ này rất khác biệt. Làm sạch cửa sổ tâm hồn Sự khác biệt giữa người có thái độ sống tích cực với người có thái độ sống tiêu cực biểu hiện rất rõ trong cách cư xử thường nhật. Tuy nhiên chỉ đến khi đối mặt với một khó khăn thực sự nào đó thì kết quả của hai thái độ sống này mới bộc lộ rõ sự khác biệt một trời một vực . Theo phân tích của chuyên gia tâm lý người có thái độ sống tiêu cực luôn cảm thấy khó khăn phức tạp khi giải quyết mỗi vấn đề nào đó và họ luôn tìm lý do để biện minh. Họ đi tìm và không muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác không tin vào sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Điểm đặc biệt ở những người có thái độ sống tiêu cực là họ rất hay chú tâm đến những mất mát và thường hay nuối tiếc những gì họ đã cho đi. Trong khi đó những người có thái độ sống tích cực mỗi khi đối mặt với khó khăn luôn nghĩ cách tìm ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Họ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở những người xung quanh và có niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Thái độ sống lạc quan này cũng khiến cho người tích cực luôn quan tâm đến những điều đem lại hạnh phúc sự hài lòng cho bản thân và những người xung quanh. Thay vì ánh mắt chỉ luôn chăm chăm nhìn thấy các giới hạn luôn gắn mình vào khuôn khổ luôn tìm mọi lý do để viện cớ cho việc mình không làm được của những người có thái độ sống tiêu cực thì những người có cách sống tích cực lại nhìn ra được những khả năng những công việc vượt ra khỏi khuôn khổ lối mòn sẵn có. Và thay vì luôn chỉ đặt câu hỏi như những người bi quan thì những người lạc quan sẽ tích cực đi tìm câu trả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN