tailieunhanh - KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP

Năm đầu đại học là một giai đoạn chuyển tiếp và để trở thành con người thực sự trưởng thành, sinh viên phải tự lập trong mọi mặt của đời sống. Kỹ năng sống tự lập là khả năng tự chăm sóc đến bản thân từ ăn ở, đi lại cho đến chi phí sinh hoạt, học phí, là chủ động trong việc học tập, cải thiện bản thân về | KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP Năm đầu đại học là một giai đoạn chuyển tiếp và để trở thành con người thực sự trưởng thành sinh viên phải tự lập trong mọi mặt của đời sống. Kỹ năng sống tự lập là khả năng tự chăm sóc đến bản thân từ ăn ở đi lại cho đến chi phí sinh hoạt học phí là chủ động trong việc học tập cải thiện bản thân về mọi mặt là khả năng tự suy nghĩ và quyết định cho bản thân. Sống tự lập giúp tăng cường sự tự tin trong việc tự quyết định nhiều vấn đề cho bản thân mà không cần phụ thuộc vào người khác. Bước chuyển tiếp lên đại học là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của một thanh niên bước qua cái tuổi 18 người thanh niên cần biết cách quyết định và chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Không còn thể phụ thuộc vào ba mẹ thầy cô để quyết định nhắc nhở trong mọi học sinh trong suốt quá trình học phổ thông chưa trang bị đủ cho mình về kỹ năng tự lập sẽ vô cùng bỡ ngỡ khi đặt chân vào đại học. Cuộc sống ở đại học rất khác so với những năm trước và một trong những khác biệt lớn nhất là sinh viên phải tự thân vận động trong nhiều mặt từ vấn đề học tập đến hoạt động ngoại khóa xã giao thiết lập quan hệ cho đến việc ăn ở đi lại. Kỹ năng sống tự lập sẽ giúp cho sinh viên thích nghi với môi trường đại học nhanh chóng hơn. Phần lớn các sinh viên thành công ở đại học và sau đó đều có tinh thần chủ động tự lập cao. Sự tự lập giúp sinh viên phát triển về kỹ năng sống và học vấn toàn diện hơn. Những sinh viên ở các nước tiên tiến sau khi học phổ thông thường ra ở riêng đi làm thêm và có ý thức sống tự lập rất cao. Họ tự kiếm tiền để nuôi thân hoặc vay tiền để đi học đại học cao học. Thậm chí ngay những gia đình có khả năng chu cấp vẫn thường để con mình tự lo hoặc vay tiền và tự trả sau khi ra trường và có việc làm. Có như vậy sinh viên mới quý trọng đồng tiền và khi đã học thì cố gắng hết mình. Học vì đó là mục tiêu cốt yếu cho bản thân chứ không phải miễn cưỡng hay vì cha mẹ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vì lý do tài chánh hoặc truyền thống gia đình .