tailieunhanh - Giáo án đại số 12: BÀI TẬP KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

Tham khảo tài liệu 'giáo án đại số 12: bài tập khái niệm về khối đa diện', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Lê Hồng Phong Giáo án đại số 12 BÀI TẬP KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN I Mục tiêu về kiến thức . Học sinh nắm được khái niệm khối đa diện hình đa diện. về kỹ năng __ Học sinh tính được số cạnh số mặt của khối đa diện bà các mối quan hệ giữa chúng. Phân chia được các khối đa diện phức tạp thành những khối đa diện đơn giản. về tư duy thái độ Tích cực nghiêm túc trong học tập cẩn thận chính xác khi vẽ hình. II Chuẩn bị Giáo viên Giáo án thước phấn màu. Học sinh Chuẩn bị bài tập ở nhà . Trường THPT Lê Hồng Phong III Phương pháp phát vấn gợi mở vấn đáp. IV Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp 2. Nội dung Hoạt động 1 kiểm tra khái niệm và làm bài tập 1 2 Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng 15 Đặt câu hỏi 1. khái niệm về khối đa diện hình đa diện 2. cho khối đa diện có các mặt là tam giác tìm số cạnh của khối -Trả lời khái niệm hình đa diện khối đa diện. -Gọi M là số mặt của khối đa diện thì số cạnh của nó là Trường THPT Lê Hồng Phong đa diện đó 3. cho khối đa diện có các đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh tìm số cạnh của khối đa diện đó _ Gợi ý trả lời câu hỏi 2. nếu gọi M là số mặt của khối đa diện vì 1 mặt có 3 cạnh và mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt suy ra số cạnh của khối đa diện dó là 3M 2. -Gọi Đ là số đỉnh của khối đa diện thí số cạnh của khối đa diện đó là 3Đ 2. Bài tập