tailieunhanh - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 2

Tham khảo tài liệu 'bài giảng : mạch tuần tự flip flop và ghi dịch part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MẠCH CHỐT RS VÀ FLIP FLOP RS 1. Flip Flop nảy ở mức cao hay mức thấp của đông LÀ. Clock tác động ở mức cao Khi đông hô ở mức cao thì ngõ vào thay đổi sẽ làm ngõ ra thay đổi. Khi đông hô ở mức thấp bất chấp ngõ vào thay đổi thì ngõ ra cũng không đổi Clock tác động ở mức thấp Khi đông hô ở mức thấp thì ngõ vào thay đổi sẽ làm ngõ ra thay đổi. Khi đông hô ở mức cao bất chấp ngõ vào thay đổi thì ngõ ra cũng không đổi FLIP FLOP JK 1. Càu tạo mạch chôt ----------- --- -------- o Flipflop JK dùng để khắc phục hiện tượng ngõ ra bất ổn Q Q tạm thời ở cùng trạng thái do cả S và R cùng ở FLIP FLOP JK 1. Càu tạo mạch chôt ---------- ---- o Flip flop JK có cấu tạo gồm flip flop RS có mắc thêm 2 cổng AND để tránh trạng thái cấm. Do sự hồi tiếp của ngõ vào FF RS là SQ J R KQ. Mạch hoạt động theo bảng chân trị như hình vẽ sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN