tailieunhanh - Tiết 39: BÀI TẬP

Vận dụng các kiến thức bài “Gương phẳng” – “Gương cầu lõm – lồi” để giải các bài tập trong Sgk. Qua đó giúp hs củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải toán, vẽ ảnh của một vật qua gương và tính chất ảnh | Tiết 39 BÀI TẬP I. Mục đích yêu cầu - Vận dụng các kiến thức bài Gương phang - Gương cầu lõm - lồi để giải các bài tập trong Sgk. Qua đó giúp hs củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải toán vẽ ảnh của một vật qua gương và tính chất ảnh. Trọng tâm Bài tập Gương phẳng - Gương cầu lõm lồi Phương pháp Pháp vấn diễn giảng II. Chuẩn bị - Hs làm bài tập ở nhà. III. Tiến hành lên lớp A. Ồn định B. Kiểm tra Thông qua bài tập C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP Ị NỘRDUNG J 5. Cho một chùm tia sáng rộng vào một gương phẳng G gương có kích thước giới hạn. Vẽ chùm tia phản xạ. Gương phẳng S ZJ Bài 5 trdng 112 Ỵ S A y B s 6. Cho một điểm sáng S và một điểm bất kỳ M đặt trước một gương phẳng G. Hãy a. Vẽ tia sáng phát ra từ S phản xạ qua gương rồi qua M b. Chứng minh trong vô số các đường từ S - G - M thì đường đi của tia sáng ở câu a là ngắn nhất 7 GV gọi HS lên bảng trình bày bài giải Bài 6 trang 112 a. b. S V y R M yz s H b. Giả sử chọn điểm I bất kỳ Ta phải chứng minh SI IM SI I M. Ta có SI IM S I IM S M SI I mình S I I M. Xét AS I M ta luôn có S M S I I M. Vì I là điểm chọn bất kỳ nên S M là ngắn nhất. Bài 7 trang 112 Vì tia tới SI cố định 8. Vẽ ảnh của một vật AB vuông góc với trục chính cho bởi gương cầu lõm trong các trường hợp a. d 2R. b. d R J _ R c. d 4 G1 là vị trí ban đầu của gương ta có tia phản xạ IR G2 là vị trí kih gương quay một góc a ta có tia phản xạ I R Gương quay một góc a thì pháp tuyến N quay một góc a. Do đó góc SIN i a là góc tới khi gương ở vị trí 2 . Theo định luật phản xạ ánh sáng thì N IR i a Mặt khác SIR i i 2i vì i i Và SIR 2 i a 2i 2a. Do đó RIR SIR - SIR 2i 2a - 2i. Vậy RIR 2a. Gương cầu lõm Bài 4 trang 117

TỪ KHÓA LIÊN QUAN