tailieunhanh - Thâm Canh Cây Xoài Ở Phía Bắc

Viện Nghiên cứu Rau quả đã nhập nội giống xoài từ Trung Quốc và Australia để chọn lọc được một số giống xoài, trong đó có giống GL1 và GL6 có khả năng sinh trưởng và phát triển ở các tỉnh phía Bắc cho năng suất cao, thâm canh tốt. Quy hoạch vùng trồng Hai giống GL1 và GL6 trước mắt chỉ nên trồng trong vườn nhà. Vùng trồng là các tỉnh đồng bằng sông Hồng, khu vực thấp một số tỉnh miền Trung, miền núi, nơi có nhiệt độ không quá thấp, không có sương muối, không bị ảnh. | Thâm Canh Cây Xoài ơ Phía Bãc Viện Nghiên cứu Rau quả đã nhập nội giống xoài từ Trung Quốc và Australia để chọn lọc được một số giống xoài trong đó có giống GL1 và GL6 có khả năng sinh trưởng và phát triển ở các tỉnh phía Bắc cho năng suất cao thâm canh tốt. Quy hoạch vùng trồng Hai giống GL1 và GL6 trước mắt chỉ nên trồng trong vườn nhà. Vùng trồng là các tỉnh đồng bằng sông Hồng khu vực thấp một số tỉnh miền Trung miền núi nơi có nhiệt độ không quá thấp không có sương muối không bị ảnh hưởng của mưa phùn mùa xuân. Kỹ thuật thâm canh Mật độ trồng Do có khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật nên mật độ trồng tăng lên với giống GL1 800-850 cây ha khoảng 3x4m giống GL6 từ cây ha khoảng cách 3x3m hoặc 3x2 5m . Nhân giống Nhân giống bằng phương pháp ghép cành. Nên dùng 2 giống xoài địa phương là xoài LHP và XB làm gốc ghép cho hai giống GL1 và GL6. Cách trồng Trồng mới đào hố vuông từ 80-100cm. Bón lót 50kg phân chuồng 2kg Super lân 100kg urê 10kg KCl. Trong 3 năm đầu bón trung bình 3 5kg Supe lân 0 8g urê 0 5kg LCl cây năm. Năm sau bón tăng hơn năm trước từ 1 2-1 5 lần. Sau 3 năm cây cho quả. Sau khi thu hoạch tiến hành - Cắt cành cắt để lại lộc đầu tiên của năm trước từ đợt thứ 2 đến đợt lộc cuối mang quả bỏ đi cắt bỏ toàn bộ cành trong tán. - Phun Boocdo 1 định kỳ 1-1 5 tháng lần dừng phun khi cây ra hoa. Xử lý Culta vào đất phun KNO3 lên lá với lượng và nồng độ tương ứng Culta 30g cây 5 tuổi KNO3 1-2 . Xử lý Culta từ tháng 9-11 sau xử lý sớm nhất khoảng 70-90 ngày cây ra hoa phun KNO3 lên lá khi đợt lộc cuối năm đã chuyển già. Sau phun 70-90 ngày cây ra hoa. Nên xử lý muộn để hoa nở vào trung tuần và cuối tháng 3 thu hoạch vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 - Tiến hành bao quả vào đầu tháng 5 với túi chuyên dụng có kích thước 20x30cm. Thu hoạch Từ khi đậu quả đến thu hoạch từ 120-130 ngày. Thu quả vào ngày nắng để vào nơi râm không để xuống đất và phơi ngoài nắng. Rửa sạch vỏ để ráo nước rồi cho vào rấm với lượng 2g đất đèn CaC2 cho 1kg quả rấm trong 48 giờ sau đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN