tailieunhanh - Giáo án đại số 12: HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Biết các khái niệm hệ toạ độ trong không gian, toạ độ của một vectơ, toạ độ của điểm, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, khoảng cách giữa hai điểm. - Biết khái niệm và một số ứng dụng của tích có hướng. - Biết phương trình mặt cầu. | Giáo án đại số 12 CHƯƠNG III BÀI 1 HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 3 tiết I. Mục tiêu về kiến thức - Biết các khái niệm hệ toạ độ trong không gian toạ độ của một vectơ toạ độ của điểm biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ khoảng cách giữa hai điểm. - Biết khái niệm và một số ứng dụng của tích có hướng. - Biết phương trình mặt cầu. về kĩ năng - Tính được toạ độ của tổng hiệu hai vectơ tích của một vectơ với một số tích vô hướng của hai vectơ. - Tính được tích có hướng của hai vectơ. Tính được diện tích hình bình hành và thể tích khối hộp bẳng cách dùng tích có hướng. Giáo án Hình Học 12 NC Trang 1 - Tính được khoảng cách giữa hai diêm có toạ độ cho trước. - Xác định được toạ độ của tâm và tính được bán kính của mặt cầu có phương trình cho trước. - Viết được phương trình mặt cầu. II. Chuẩn bị của GV và HS Giáo viên Bài giảng bảng phụ phiếu học tập Học sinh Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. Phương pháp Kết hợp các phương pháp gợi mở vấn đáp thuyết giảng và hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Tiết 1 Hoạt động 1 Giới thiệu hệ trục tọa độ trong không gian Giáo án Hình Học 12 NC Trang 2 Tgian Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng 5 - Hd trên cơ sở hệ trục toạ độ 2 chiều trong mặt phẳng GV vào trực tiếp định nghĩa hệ trục trong không gian 3 chiều Vẽ hệ trục toạ độ và các vectơ đơn vị trên bảng H1 Cho HS trả lời - Gợi ý dùng tích vô hướng phẳng - Kết hợp SGK theo dõi hướng dẫn của GV - Nhớ lại tích vô hướng phẳng giải quyết được vấn đề. 1. Hệ trục toạ độ trong không gian Đn SGK - Thuật ngữ và kí hiệu - i2 j2 k2 1 i. j 0 Hoạt động 2 Giới thiệu toạ độ của vectơ Tgian Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng 15 - Gợi ý Nhớ lại - Một vectơ bất 2. Toạ độ của Giáo án Hình Học 12 NC Trang

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.