tailieunhanh - Chương 20: Tương lai của quảng cáo truyền hình kiểm điểm và đề nghị

Chúng ta đã xem qua những khía cạnh của quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường. Người viết chưa thực hiện được tham vọng khảo sát hiện tượng này qua đủ mọi khía cạnh " học tế " hay " biên cảnh " (interdisciplinary) của nó nhưng có cảm tưởng đã trình bày được một số chi tiết đủ cho phép dẫn đến hai câu hỏi sau . | Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường CHƯƠNG HAI MƯƠI TƯƠNG LAI CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH KIỂM ĐIỂM VÀ ĐỀ NGHỊ Chúng ta đã xem qua những khía cạnh của quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường. Người viết chưa thực hiện được tham vọng khảo sát hiện tượng này qua đủ mọi khía cạnh học tế hay biên cảnh interdisciplinary của nó nhưng có cảm tưởng đã trình bày được một số chi tiết đủ cho phép dẫn đến hai câu hỏi sau cùng mà hỏi tức là giải đáp Quảng cáo thương mại truyền hình có thể bị mai một đi trước sự ra đời của quảng cáo trên mạng hay không Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường hiện tại có thể nào áp dụng hay áp dụng đến mức nào trong một quốc gia chấp nhận kinh tế thị trường mà vẫn giữ những nguyên tắc căn bản của đường lối chính trị xã hội chủ nghĩa. I. QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRUYỀN HÌNH SẼ MAI MỘT ĐI CHĂNG Trước hết đã có rất nhiều người tỏ ra hoài nghi về hiệu năng và tương lai của quảng cáo truyền hình. Họ đề nghị một hình thức quảng cáo đồng phục. Ishimine trong Manabe 1987 đã nhắc đến thí nghiệm của P G Procter and Gamble mà họ nghĩ là rẻ tiền và có hiệu quả hơn. Thí nghiệm này nhằm tạo ra một loại thương điệp tạm gọi là một khuôn một khổ One Format CM Frame và sẽ được đem phát sóng một lượt trong nhiều quốc gia trong thí nghiệm của P G những nước nói trên là Nhật Thái Hương Cảng Đài Loan In-đô-nê-xia Úc Mễ Trung Quốc Phi luật tân và Thổ Nhĩ Kỳ . Giửa màn ảnh họ đặt một người xướng ngôn spokeperson . Người này đối diện và nhìn thẳng eye to eye vào khán thính giả rồi giải thích về thương phẩm bằng một giọng trầm tĩnh. Sau đó màn ảnh sẽ chiếu cận ảnh gros plan thương phẩm với tất cả những chi tiết về đặc tính của nó cùng với tên tuổi P G và biểu tượng logo của Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường hảng. Người xướng ngôn được định nghĩa như một phụ nữ chuyên nghiệp thông minh hiếu động khỏe mạnh chính chắn hơi lấn lướt một chút và tượng trưng cho lớp người tiền vệ avant-garde của thế hệ mình. Người phụ nữ ấy sẽ phát biểu với giọng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.