tailieunhanh - Giáo án đại số 12: KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY

Về kiến thức: Hiểu được định nghĩa trục của một đường tròn. Hiểu được định nghĩa măth tròn xoay. Hiểu được các hình đang hpcj trong chương này đều là các hình tròn xoay. | CHƯƠNG II 2 KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY I. Mục tiêu 1. về kiến thức Hiểu được định nghĩa trục của một đường tròn. Hiểu được định nghĩa măth tròn xoay. Hiểu được các hình đang hpcj trong chương này đều là các hình tròn xoay. 2. Về kỹ năng Có hình dung trực quan về các mặt tròn xoay và hình tròn xoay qua đó nhận ra được những đồ vật trong thực tế có dạng tròn xoay như các đồ gốm chế tạo bằng bàn xoay các sản phẩm chế tạo bằng máy tiện. 3. Về tư duy thái độ Thái độ nghiêm túc và chăm chỉ. Rèn luyện tính cẩn thận chính xác. II. Chuẩn bị GV Sách giáo khoa giáo án thước kẻ bình gốm minh hoạ mặt tròn xoay . HS Sách giáo khoa nghiên cứu trước nội dung bài học. III. Phương pháp dạy học Kết hợp qua lại giữa các phương pháp quan sát trực quan thuyết giảng vấn đáp nhằm tạo hiệu quả trong dạy học. IV. Tiến trình bài học 1. Ổn định Kiểm tra sỉ số lớp và tình hình sách giáo khoa của học sinh. 2. Bài mới HĐ1 Định nghĩa trục của đường tròn. TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG Nêu định nghĩa trục của đường tròn và yêu cầu học sinh vẽ hình 37 vào vở. Cho điểm M Ể đường thẳng A có bao nhiêu đường tròn Cm đi qua M nhận A làm trục Nêu cách xác định đường tròn CM Nếu M e A ta qui ước đường tròn CM chỉ gồm duy nhất một điểm. Ghi định nghĩa và vẽ hình 37 SGK vào vở. Có duy nhất một đường tròn CM . Gọi P đi qua M P A P n A O khi đó Cm có tâm O và bán kính R OM. Ghi nhận xét. Trục của đường tròn O R là đường thẳng qua O và vuông góc với mp chứa đường tròn đó. Hình vẽ 37 SGK trang 46 Nếu M Ể A thì có duy nhất một đường tròn CM đi qua M và có trục là A. Nếu M e A thì đường tròn CM chỉ là điểm M. HĐ2 Tìm hiểu định nghĩa về mặt tròn xoay. TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG Nêu định nghĩa mặt tròn xoay. Cho học sinh quan sát hình ảnh mặt tròn xoay đã chuẩn bị sẵn ở nhà và giải thích. Em hãy nêu một số đồ vật có dạng mặt tròn xoay Ghi định nghĩa. Quan sát hình và nghe giáo viên giải thích về trục và đường sinh của mặt tròn xoay. Bình hoa chén . 1. Định nghĩa SGK Ệ HĐ3 Một số ví dụ về mặt tròn xoay. TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG Quan .