tailieunhanh - Chương 19: Những biến động mới ảnh hưởng đến quảng cáo truyền hình

Quảng cáo truyền hình của chúng ta đang kinh qua một thời đại đánh dấu bằng những tiến bộ kỹ thuật to lớn và những biến chuyển xã hội sâu sắc. Những điều đó đang và sẽ làm thay đổi ngành quảng cáo về hình thức lẫn nội dung (mà chúng ta thấy nhiều khi hình thức làm thay đổi cả ý nghĩa của nội dung như đã trình bày trong phần nói về nội dung tiềm ẩn của thông điệp). | Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường CHƯƠNG MƯỜI CHÍN NHỮNG BIẾN ĐỘNG MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH Quảng cáo truyền hình của chúng ta đang kinh qua một thời đại đánh dấu bằng những tiến bộ kỹ thuật to lớn và những biến chuyển xã hội sâu sắc. Những điều đó đang và sẽ làm thay đổi ngành quảng cáo về hình thức lẫn nội dung mà chúng ta thấy nhiều khi hình thức làm thay đổi cả ý nghĩa của nội dung như đã trình bày trong phần nói về nội dung tiềm ẩn của thương điệp . I. NHỮNG BIẾN CHUYỂN VỀ MẶT KỸ THUẬT Năm 2000 qua là thời điểm quan trọng trong lịch sử ngành truyền hình. Nó đánh dấu sự Bùng Nổ Big Bang như thời khai thiên lập địa trong ngành truyền thông nhất là từ khi phương thức gián đoạn tạm dịch từ digital thay thế cho phương thức liên tục analog trong lĩnh vực kỹ thuật về tín hiệu. Những nhà nghiên cứu như Marshall Mc Luhan và Harald Innis đã mơ về viễn ảnh một xã hội mà người ta sẽ đạt được thông tin tức khắc immediate information nếu muốn. Những năm 1975-2000 song song với sự phát triển của vi tính và điện thoại sự liên kết giữa các môi thể đơn lẽ thính thị vi tính và truyền tin để trở thành hệ đa môi thể multimedia network đã ra đời. Cùng với sự trưởng thành của mạng Internet các hệ thống đa môi thể đã tiến nhanh vùn vụt và người ta có cảm tưởng là thế kỉ 21 sẽ được đánh dấu bằng sự tái tạo một quân bình mới giữa hai yếu tố truyền thống cơ bản văn tự và ảnh tượng. Theo Jim Willis sự đa môi thể hoá và điện tử hoá các phương tiện truyền Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường thông sẽ đem đến cho nó nhưng đặc điểm như sau 1 Trở thành một thương phẩm để phục vụ người tiêu thụ. 2 Nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân hơn là đoàn thể. 3 Sử dụng những phương tiện tàng trữ dữ kiện điện tử. 4 Cập nhật tin tức với một tốc độ liên tục và tức thì. 5 Nội dung dồi dào và đa dạng chưa từng có. 6 Tin tức hấp dẫn như trò chơi. 7 Phóng một lượng tin tức mới một cách đồng loạt. 8 Tăng thêm chi phí cho khách hàng. 9 Khách hàng có thể lựa chọn gạn lọc tin tức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN